13.06.2007

Možnosti přístupu k internetu v obcích Bílovecka

Město Bílovec zahájilo v březnu letošního roku realizaci projektu „Rozvoj informačních technologií obcí Bílovecka“. Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu SROP – Společný regionální operační program, opatření 2.2. Evropská unie přispěla ze strukturálního fondu ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje na realizaci projektu částkou 8,465 mil. Kč, Česká republika a Moravskoslezský kraj spolufinancovali projekt každý částkou 1,129 mil. Kč.

Město Bílovec zahájilo v březnu letošního roku realizaci projektu „Rozvoj informačních technologií obcí Bílovecka“. Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu SROP – Společný regionální operační program, opatření 2.2. Evropská unie přispěla ze strukturálního fondu ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje na realizaci projektu částkou 8,465 mil. Kč, Česká republika a Moravskoslezský kraj spolufinancovali projekt každý částkou 1,129 mil. Kč.
Projekt byl ukončen a fyzicky předán v polovině června 2007 a nyní běží ve zkušebním provozu. Vybudovaná síť propojila 5 obcí z mikroregionu Bílovecko – Bítov, Slatina, Těškovice, Tísek, Bílovec a 4 místní části Bílovce – Výškovice, Ohrada, Stará Ves, Lubojaty. V každé lokalitě je tzv. PIAP (public internet access point) – místo s veřejně přístupným internetem a také Wifi zóna pro připojení domácností.
Možností připojení k internetu je několik. Jsou rozlišeny způsoby připojení poskytované zdarma a za finanční úplatu.
Občané mají možnost využívat internet zdarma v každé z devíti lokalit prostřednictvím PIAPu a dále prostřednictvím počítače s bezdrátovým připojením (např. notebook) se zabudovanou Wifi kartou. Možnost připojení k internetu pomocí bezdrátového počítače způsobuje pokrytí jednotlivých obcí radiovým signálem. Internet poskytovaný zdarma tímto způsobem funguje s omezenou rychlostí.
PIAP je přístupný pro veřejnost v devíti výše uvedených obcích. Provozní doba takového veřejně přístupného místa s internetem je zřízena daným městským nebo obecním úřadem. PIAP umožňuje veřejnosti přečtení elektronické pošty přes www rozhraní, brouzdání po internetu popř. ukládání příloh nebo některých dokumentů stažených z webu na USB disk. O veřejně přístupném internetu jsou občané informováni prostřednictvím informačních plakátů, na kterých je uveden seznam PIAPů umístěných v obcích Bílovecka a také jejich provozní doba. PIAP nabízí i nové možnosti pro nezaměstnané. Občané bez zaměstnání si mohou zdarma hledat zaměstnání pomocí internetu v místě svého bydliště a odpadá jim nutnost dojíždět do sídla úřadu práce a sledovat vývěsku s volnými pracovními místy. Pro snazší vizuální orientaci při hledání PIAP byl vytvořen vizuální symbol – logo. V obcích jsou umístěny směrové cedulky upozorňující na existenci PIAP v okolí.
Další možnost přístupu k internetu je spojená s nezbytnými finančními náklady na pořízení antény a poplatky za připojení. Jedná se o vysokorychlostní připojení k internetu z domácností a z ostatních institucí.
 

Projekt „Rozvoj informačních technologií obcí Bílovecka“ vytvořil základní podmínky pro zpřístupnění širokopásmového internetu pro širokou veřejnost ve vybraných lokalitách a značně tak přispěl k rozvoji informační společnosti v Moravskoslezském kraji.
 

 

Tisková zpráva k ukončení projektu 

Umístění a provozní doby míst s veřejně přístupným internetem
autor článku: Ing. Radmila Hegerová, město Bílovec
příspěvek není redakčně upraven