31.08.2011

MČ Praha-Libuš vzdělává cizince ze třetích zemí v české legislativě

Máte na svém území větší počet cizinců? Nedaří se vám je začlenit mezi ostatní občany v souladu s právními zvyklostmi této země? Zkuste to jako my. MČ Praha-Libuš je v široké veřejnosti známa vietnamskou velkotržnicí Sapa. V důsledku toho disponuje největší koncentrací vietnamské komunity v České republice. Vzájemné soužití není lehké a přináší řadu problémů. Radnice se k tomu postavila čelem - vypracovala projekt, požádala o grant z Evropského sociálního fondu a uspěla. Její projekt vychází z předpokladu, že cizinec, který chce v této zemi dlouhodobě žít, podnikat a pracovat, musí dodržovat české zákony. 

Máte na svém území větší počet cizinců? Nedaří se vám je začlenit mezi ostatní občany v souladu s právními zvyklostmi této země? Zkuste to jako my. MČ Praha-Libuš je v široké veřejnosti známa vietnamskou velkotržnicí Sapa. V důsledku toho disponuje největší koncentrací vietnamské komunity v České republice. Vzájemné soužití není lehké a přináší řadu problémů. Radnice se k tomu postavila čelem - vypracovala projekt, požádala o grant z Evropského sociálního fondu a uspěla. Její projekt vychází z předpokladu, že cizinec, který chce v této zemi dlouhodobě žít, podnikat a pracovat, musí dodržovat české zákony. 

„Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců MČ Praha-Libuš na trh práce“ je mezinárodní integrační projekt, který městská část realizuje od prosince roku 2010. Je financován z ESF a Státního rozpočtu ČR. Jedná se o pilotní projekt, který bude probíhat do roku 2013. V jeho průběhu MČ Praha-Libuš testuje a uvádí do praxe nový produkt: Speciální modulově zaměřený šestiměsíční program vzdělávání pro cizince ze třetích zemí s dlouhodobým či trvalým pobytem (zaměstnance, zaměstnavatele i OSVČ), s cílem jejich udržení či zapojení se na trhu práce v souladu s právním řádem České republiky. 

Účastníci se během školení od zkušených lektorů – odborníků na daná témata dozvědí, jaké právní předpisy musí dodržovat, aby jejich pobyt a pracovní aktivity nebyly v rozporu s českými zákony. Obsahem půlročního školení, které spočívá ve 24 hodinách výuky, 3 hodinách konzultací a v závěrečném mezinárodním workshopu zaměřeném na sdílení zkušeností, je tak především seznámení se s daňovou legislativou, s legislativou upravující podnikání a obecně pobyt cizinců v ČR. Účastníci získají znalost předpisů v potravinářském a nepotravinářském sektoru, v obchodě, ve službách a ve stavebně montážních pracích.

Jaké jsou poznatky z prvního běhu?  

MČ má za sebou první běh, který začal v březnu. Byl určen výhradně vietnamským účastníkům – kvůli početnosti této komunity v místě a také díky dobré spolupráci se Svazem Vietnamců v ČR, který je jedním z partnerů projektu. Celkem se do projektu přihlásilo 146 osob, 88 mužů a 56 žen. Úspěšně jej zakončilo 87 Vietnamců, 37 z nich s vynikajícími výsledky. 

V prvním běhu převažovali zaměstnanci, méně bylo podnikatelů – fyzických osob a nejméně bylo podnikatelů se zaměstnanci. Různorodost ve složení se projevila v docházce, která byla zejména ve skupině, kde převažovali zaměstnanci, velice nevyrovnaná, protože měli problém uvolnit se z práce u svých zaměstnavatelů – přestože školení probíhalo ve večerních hodinách, od 18.30 do 21.30 hod. Velice vyrovnanou docházku měla naopak skupina, v níž převažovaly ženy, které přistoupily ke vzdělávání velmi odpovědně, i když to pro ně znamenalo, že si s sebou na přednášky braly svoje děti. 

Velmi rozdílná byla i úroveň právního povědomí účastníků. Všeobecně lepší znalosti základní české legislativy, jako jsou obchodní a občanský zákoník či daňové zákony, projevovali podnikatelé – zaměstnavatelé. Pro zjištění zpětné vazby, tj. toho, zda účastníci porozuměli přednášené problematice, dostali po každém školení dotazník. Bylo rozdáno 403 dotazníků, 401 bylo odevzdáno. Pouze 47 dotazníků nebylo správných. A nejvíce nesprávných opovědí bylo právě z oblasti potravinářské legislativy a ze zákona o pobytu cizinců. Velký ohlas mělo školení kolem registračních pokladen a také školení jak používat výpočetní techniku, během něhož mohli účastníci na počítačích přímo pracovat – pro některé to bylo poprvé. 

Navazuje druhý běh 

Projekt pokračuje od září druhým během, který vedle Vietnamců počítá již i s rusky mluvícími a čínskými účastníky. Během tří let realizace projektu bude proškoleno v právních předpisech této země 500 cizinců ze třetích zemí. Velmi náročný je zejména pro lektory, kteří musí obsah školení neustále upravovat na základě získaných zkušeností a reakcí od účastníků. Naprostou nezbytností se ukázalo být doplňovat přednášky co největším množstvím příkladů z praxe, aby došlo k dokonalému pochopení přednášených problematik. Účast v projektu nevyžaduje znalost českého jazyka, školení je tlumočeno do jazyků účastníků. Lektory zajišťuje český partner projektu a zároveň jeho odborný garant, Středočeská asociace manažerek a podnikatelek. 

Vraťme se ale na počátek... 

Při realizaci projektu „Všichni společně na trhu práce“ může MČ Praha-Libuš využívat zkušeností zahraničních partnerů, kterými jsou její partnerská města Caudebec-les-Elbeuf, Francie, a Vigarano Mainarda, Itálie. Právě proto je každý šestiměsíční kurz zakončen mezinárodním workshopem, na němž si účastníci kurzu, lektoři, pozvaní tuzemští i zahraniční odborníci vyměňují zkušenosti s integrační a imigrační politikou svých zemí. A právě proto MČ Praha-Libuš realizuje projekt v rámci II. výzvy Mezinárodní spolupráce Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, s rozpočtem téměř 6 miliónů korun. Cesta k jeho získání nebyla lehká a krátká. Jen příprava projektu trvala skoro rok a další půlrok probíhal několikakolový výběr projektů v rámci této výzvy na MPSV ČR. Úsilí ale stálo za to. Protože, jak řekl starosta městské části Jiří Koubek na slavnostním předávání certifikátů během ukončení 1. běhu projektu: „Předáváme desítkám cizinců osvědčení za to, že se seznámili se základní legislativou v oblasti služeb, potravinářského i nepotravinářského obchodu, hostinských a ubytovacích služeb. Věříme, že absolventi, kteří se stávají prvními vlaštovkami, které tento projekt vypouští do světa, jsou nadějí a příslibem, že negativních zpráv o areálu Sapa a komunitě v něm bude co nejméně“

MČ Praha-Libuš se ráda o své zkušenosti z tohoto projektu a obecně s integračními aktivitami podělí s městy a obcemi, které o to projeví zájem. Pište na: pjedlickova@praha-libus.cz.

 PhDr. Pavla Jedličková
k
oordinátorka projektu
zástupkyně starosty pro vzdělávání, bezpečnost a integrační politiku MČ Praha-Libuš