02.10.2007

Jak řeší rakouské obce rozpočtové určení daní?

Když venkov nemůže dýchat, něco ve státě není v pořádku.

Když venkov nemůže dýchat, něco ve státě není v pořádku.

54. Sněm rakouského svazu obcí, který se letos konal v rakouském Klagenfurtu, probíhal ve velkém napětí. Ministerstvo financí, zástupci krajů, zástupci měst a zástupci malých obcí se společně sešli, aby projednali možnosti finančního vyrovnání, tedy nové rozpočtové určení daní na další období. Sněmu se jako již každoročně zúčastnil i spolkový prezident Rakouska Heinz Fischer, který rovněž zdůraznil důležitost navýšení rozpočtu financování obcí.
Rakouský venkov se vylidňuje, protože lidé odcházejí za prací do měst. Aby se tento negativní trend zastavil, je potřeba ve venkovských obcích vybudovat potřebnou infrastrukturu, vodní a odpadové hospodářství a vytvářet důstojné životní prostředí včetně nových pracovních míst. K tomu je však potřeba spousta finančních prostředků.
V předvečer zahájení rakouského sněmu obcí, 26. září, se celých osm hodin jednalo o požadavcích obcí ohledně finančního vyrovnání s počtem obyvatel menším než 10 000 obyvatel. Zástupci krajů, měst a obcí jednali se spolkovým Ministrem financí o navýšení státního příspěvku právě pro tyto obce. Jednání se protáhlo až do ranních hodin následujícího dne, kdy konečně došlo ke shodě všech zúčastněných stran. Tento úspěch je významný v tom, že města, obce i kraje bojovaly za svou věc jednotně a žádná ze samospráv neprosazovala své zájmy na úkor jiné.
Naposledy došlo k navýšení rozpočtového určení daní v Rakousku v roce 2001. V první etapě od l. ledna 2008 bude rozpočet navýšen o 50 milionů EUR a v další etapě v roce 2011 dojde k navýšení o dalších 100 milionů EUR, které pro obce uvolní Ministerstvo financí. Nikomu nebude příjem snížen.
"I když jsme dosáhli vynikajících výsledků", prohlásil předseda Rakouského svazu obcí Helmut Möldhammer, „nepodařilo se nám prosadit všechny požadavky na 100%. Ale i tento kompromis je velice významný".
S ohledem na skutečnost, že se na obce přesouvají stále nové úkoly, je však nutné další navyšování financí.
"Ze včerejšího úspěchu se radujeme. Musíme však bojovat dále, protože se nám ještě nepodařilo dosáhnout všech cílů. Není čas na oslavování, je potřeba tvrdě pracovat. Úspěchu je ale možné dosáhnout pouze spojenými silami," zdůraznil Helmut Möldhammer.
Sněmu v Rakousku zúčastnil Josef Bezdíček, předseda Komory obcí a starosta obce Čermná nad Orlicí, který byl pozván jako zástupce Svazu měst a obcí. S představiteli Rakouského svazu obcí diskutoval na téma rozpočtového určení daní. Představitelé rakouského Svazu se vyjádřili zcela jednoznačně, že není možné jít proti městům a krajům, ale jedině společné prosazování zájmů obcí, měst a krajů vůči státu má šanci na úspěch. A to se právě potvrdilo při společném postupu na jednání 26. září.

 

Josef Bezdíček
starosta Čermné nad Orlicí