11.11.2009

Hradečané jsou ve svém městě spokojeni

Téměř 93% obyvatel je s životem a prací v Hradci Králové spokojeno. Vyplynulo to z rozsáhlého sociologického průzkumu „Spokojenost s místním společenstvím,“ který si od nezávislé agentury Augur Consulting nechala vypracovat královéhradecká radnice. Nejvíce Hradečané oceňují péči o městskou zeleň, historickou část města či možnosti kulturního a sportovního vyžití. Na druhou stranu výhrady zaznívaly nejčastěji k situaci v parkování či nedostavěné dálnici D11.

Téměř 93% obyvatel je s životem a prací v Hradci Králové spokojeno. Vyplynulo to z rozsáhlého sociologického průzkumu „Spokojenost s místním společenstvím,“ který si od nezávislé agentury Augur Consulting nechala vypracovat královéhradecká radnice. Nejvíce Hradečané oceňují péči o městskou zeleň, historickou část města či možnosti kulturního a sportovního vyžití. Na druhou stranu výhrady zaznívaly nejčastěji k situaci v parkování či nedostavěné dálnici D11.
„Devět z deseti lidí je v Hradci Králové spokojeno a to je skvělá zpráva. Takový výsledek jsme si sice přáli, ale rozhodně jsme ho nečekali. Hlavní přínos tohoto průzkumu však vidím v něčem jiném. Říká, co si lidé v Hradci přejí, co jim chybí, co by chtěli změnit. Je to vodítko, kterým bychom se my, jejich volení zástupci, měli řídit především,“ říká primátor Otakar Divíšek. 
Kromě obecné míry spokojenosti zkoumali vyškolení tazatelé podrobně také jednotlivé oblasti života v Hradci Králové, spokojenost s veřejnými službami, vybaveností města, dopravou či konkrétními investičními akcemi. Pokud by měli dotázaní obyvatelé možnost přímo ovlivnit městský rozpočet, investovali by v první řadě do úpravy veřejných prostor zejména na sídlištích, budování cyklostezek propojujících město s okolím a výstavby parkovacích domů za čelem uvolnění ulic od zaparkovaných automobilů.
„Vzorek respondentů, který jsme pro průzkum vybrali, odráží základní strukturu hradecké populace v sociálně demografických dimenzích. Jsme proto přesvědčeni, že získané názory s velkou mírou přesnosti vyjadřují aktuální postoje obyvatel Hradce Králové,“ vysvětlil ředitel společnosti Augur Marián Svoboda.
 
Hlavní závěry průzkumu:
 • Více než devět z deseti respondentů (92,4 %) je spíše nebo velmi spokojeno s městem Hradec Králové jako místem, kde žije a pracuje. Méně než desetina dotázaných (7,6 %) je s městem Hradec Králové spíše nebo velmi nespokojena.
 • Polovina respondentů (50,1 %) uvedla, že by bylo potřeba velkou část finančních prostředků investovat do úpravy veřejných prostorů města. Téměř polovina dotázaných (48,0 %) by investovala do budování cyklostezek propojujících město s okolím. Nejméně by respondenti investovali
  do budování skate parků a hřišť pro dospívající mládež a vybudování bezpečných úschoven jízdních kol v centru města.
 • Téměř dvě třetiny respondentů jsou spokojeny s kvalitou okolního životního prostředí (64,9 %) a s možnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům
  (61,8 %). Nejméně často jsou respondenti spokojeni s možnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech (19,4 %) a s možnostmi zaměstnání v Hradci Králové (18,4 %) .
 • Téměř devět z deseti respondentů (87,7 %) je spíše nebo velmi spokojeno s kvalitou svého bydlení. Pouze více než desetina dotázaných (11,2 %) se domnívá o opaku.
 • Nejdůležitější oblastí života jsou pro oslovené respondenty mezilidské vztahy, možnost zaměstnání a dále pak základní veřejné služby. Nejméně důležitou oblastí je pro respondenty možnost účastnit se lokálního (místního) plánování.
 • Téměř tři čtvrtiny respondentů (74,5 %) uvedly, že je hluk v okolí bydliště spíše nebo vůbec neobtěžuje. Pouze více než pětinu dotázaných (23,9 %) hluk v okolí spíše nebo velmi obtěžuje. 
 • Více než tři čtvrtiny respondentů (78,5 %) uvedly, že je znečištěné ovzduší v okolí bydliště spíše nebo vůbec neobtěžuje. Pouze necelou pětinu dotázaných (16,3 %) znečištěné ovzduší v okolí spíše nebo velmi obtěžuje. 
 • Více než čtyři pětiny respondentů jsou v Hradci Králové spokojeny se zdravotnictvím (84,8 %), úklidem a údržbou veřejných prostranství – ulic, náměstí, parků (82,3 %), se svozem a likvidací komunálního odpadu (81,0 %).
 • Čtyři pětiny respondentů (80,2 %) jsou spíše nebo velmi spokojeny s vybaveností města pro sportovní a rekreační vyžití. Pouze více než desetina respondentů (11,8 %) se domnívá o opaku.
 • Téměř devět z deseti respondentů (88,6 %) je spokojeno s vybaveností města 
  pro kulturní a společenské vyžití. Pouze více než dvacetina dotázaných
  (6,8 %) je nespokojena s vybaveností města pro kulturní a společenské vyžití.
 • Dvě pětiny respondentů (39,5 %) se domnívají, že Hradec Králové nabízí dostatek příležitosti k trávení volného času pro seniory. Pouze více než desetina dotázaných (12,7 %) se domnívá o opaku. Téměř polovina respondentů (47,8 %) nedokázala tuto otázku posoudit. 
 • Dvě třetiny respondentů (66,7 %) se domnívají, že Hradec Králové nabízí dostatek příležitosti k trávení volného času pro děti a mládež. Pouze více než desetina dotázaných (15,0 %) se domnívá o opaku. Téměř pětina respondentů (18,3 %) nedokázala tuto otázku posoudit.
 • Polovina respondentů (50,5 %) je spíše nebo velmi spokojena s výběrem investičních akcí realizovaných městem. Necelá pětina dotázaných (19,7 %) je s výběrem investičních akcí spíše nebo velmi nespokojena. Více než čtvrtina respondentů (29,8 %) nedokázala na otázku odpovědět.
 • Více než dvě třetiny respondentů jsou spokojeny v Hradci Králové s kvalitou přepravy, kulturou – čistotou apod. (73,6 %), s frekvencí spojů Městské hromadné dopravy – MHD (72,2 %) a dopravních značením, semafory, kruhovými objezdy apod. (70,8 %).
 

autor článku: Václav Svoboda, tiskový mluvčí MmHK