11.11.2009

Americké město Berwyn chce spolupracovat s Hradcem Králové

Náměstek primátora Martin Soukup se koncem října v Praze setkal s Theodorem J. Polashkem, radním amerického města Berwyn (stát Illionis), který měl pověření městského zastupitelstva Berwynu jednat o případném partnerství s Hradcem Králové.

Náměstek primátora Martin Soukup se koncem října v Praze setkal s Theodorem J. Polashkem, radním amerického města Berwyn (stát Illionis), který měl pověření městského zastupitelstva Berwynu jednat o případném partnerství s Hradcem Králové.
„Theodore J. Polashek, původem Čech, je v Berwynu velmi aktivní v tamním českém komunitním centru a ve sdružení Sokol. Pokud by nevyšlo jednání s námi, zástupci Berwynu by usilovali o partnerství s jiným městem, nicméně preferují Hradec Králové,“ řekl Martin Soukup.
Představitelé obou měst se domluvili na tom, že v lednu nebo v únoru přijedou zastupitelé města Berwyn do Hradce Králové, kde bude jednání o případné spolupráci pokračovat.
„Obě města by mohla spolupracovat v nejrůznějších oblastech. Možnost spolupráce se nabízí například v oblastech kultury či školství -   mohly by se uskutečnit výměny mezi hudebníky nebo učiteli, případně žáky. Jednou z dalších možností eventuální budoucí spolupráce je sféra zdravotnictví. V Berwynu je totiž velká nemocnice. Zajímavá by mohla být i spolupráce týkající se cestovního ruchu,“ uvedl Martin Soukup.
Město Berwyn má zhruba 65 tisíc obyvatel, severozápadní část města leží jen přibližně jeden a půl kilometru od Chicaga. Berwyn byl založen českou komunitou, je v něm například česká restaurace, dále české komunitní centrum - jediné na středozápadě USA. V Berwynu je také blues bar známý po celých USA. V Berwynu funguje i asistenční centrum pro podporu podnikání.
„V této chvíli si budeme prostřednictvím e-mailů ladit naše pohledy na možnou spolupráci. Ucelený materiál předložíme nejprve radě města a zastupitelstvu. Pokud s Berwynem v budoucnu budeme spolupracovat, s největší pravděpodobností by se dříve než smlouva o partnerství podepsala deklarace o spolupráci,“ konstatoval Martin Soukup.
A proč zástupci Berwynu oslovili právě Hradec Králové? „Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) dostal tuto nabídku partnerství pro některé z našich měst a jsem rád, že byl jako možný partner Berwynu osloven právě Hradec Králové. Je to nejen díky jeho výborné prezentaci na SMO ČR, ale také jeho výhodnou polohou mezi Prahou a Krkonošemi. A především Hradec Králové je bezesporu jedno z nejkrásnějších měst – je to skutečný salon republiky,“ řekl Oldřich Vlasák, který je nejen zastupitelem Hradce Králové, ale i poslancem Evropského parlamentu a předsedou SMO ČR.
Dodal, že nabídku partnerství s americkým městem, které je v podstatě předměstím Chicaga, jako hradecký zastupitel samozřejmě vítá. „Vždyť i v samotném Chicagu je velká komunita Čechů, se kterými jsem se tam před lety setkal. Je tam také početná organizace Sokol, takže by jistě jeho členové rádi navázali kontakty s našimi stejně aktivními hradeckými Sokoly. Pokud vím, tak Hradec Králové již delší dobu uvažoval o partnerství s některým z měst v USA, zejména s takovým, kde by byla větší komunita Čechů. Navíc v Chicagu je velké transatlantické letiště, takže při možném budoucím kontaktu by odpadly další vnitrostátní lety po USA. Vítám tuto možnost i jako předseda SMO ČR, neboť problematika našich obcí a měst je obdobná jako v městech a obcích této části USA. Starostové zde řeší podobné problémy,“ uvedl Oldřich Vlasák.
Doplnil, že případné navázání kontaktů by bylo jistě důležité nejen pro samosprávu, ale také pro podnikatele. Je však zřejmé, jak Oldřich Vlasák podotkl, že navázání této eventuální spolupráce vyžaduje další jednání a případné vypracování vhodných projektů, a to například zaměřených na kulturu, školství či zdravotnictví.
 
autor článku: Petr Neckař,odborný asistent náměstka primátora Hradce Králové pro oblast kultury, školství, zdravotnictví a sociální věci