05.11.2010

Zřízena nová pracovní skupina pro problematiku obecní policie!

Předsednictvo Svazu zřídilo novou pracovní skupinu pro problematiku obecní policie. Tato pracovní skupina  by měla být partnerem ministerstva vnitra a dalších orgánů státní správy působících v této oblasti. Hlavním účelem této skupiny je sledování činnosti obecních policií v jiných zemích a následném využívání užitečných prvků jejich působení a jejich zakomponování do zákona o obecní policii.

Předsednictvo Svazu zřídilo novou pracovní skupinu pro problematiku obecní policie. Tato pracovní skupina  by měla být partnerem ministerstva vnitra a dalších orgánů státní správy působících v této oblasti. Hlavním účelem této skupiny je sledování činnosti obecních policií v jiných zemích a následném využívání užitečných prvků jejich působení a jejich zakomponování do zákona o obecní policii. Prováděla by sběr dat a informací ohledně činnosti obecních policií v ČR, data by se pravidelně aktualizovala. Taková data by následně umožnila řešení obecných problémů, které by se mohlo stát jednotným výkladem pro další  obdobné situace. Dále by připravovala podklady a návrhy pro Svaz ohledně sjednocení některých postupů obecních policií, např. postupy při krizovém řízení.

.