24.01.2020

Zapojte se do projektu „Spolupráce mezi státní policií, mezinárodními subjekty a orgány územní samosprávy“

Policejní prezidium ČR ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky MV ČR připravuje projekt zaměřený na spolupráci mezi Policií ČR a obecními/městskými policiemi a sdílení dobré praxe v rámci této spolupráce.

Projekt se zaměří především na následující témata:

  • Prevence kriminality na místní úrovni;
  • Výměna informací a dat;
  • Spolupráce s dalšími subjekty (orgány obce, další státní orgány, nestátní neziskové organizace);
  • Doprava.

Hlavní aktivitou projektu bude série tematických workshopů, v jejichž rámci budou diskutována vytýčená témata a identifikována dobré dobrá praxe pro sdílení. Výstupem projektu bude soubor návrhů na zkvalitnění součinnosti při řešení kriminality na místní úrovni za spolupráce lokálních aktérů ve formě publikace, která bude dále využita v praxi pro aplikaci navržených návrhů. Zástupce územních samospráv budou rovněž zapojeni také do formulace témat a obsahu workshopů.

První workshopy by měly být zahájeny v druhém pololetí roku 2020, přičemž je plánováno, že bude realizováno celkem 8 dvoudenních workshopů zaměřených vždy na jedno až dvě z výše uvedených témat.

V případě zájmu o zapojení Vašeho města či obce do uvedeného projektu, prosíme o nahlášení Vašeho zástupce na adresu varhol@smocr.cz nejpozději do 21. února 2020.