20.05.2010

Výstavba protipovodňových opatření není pouze otázkou peněz, ale také vypořádání majetkoprávních vztahů

Ve čtvrtek 20. května 2010 zasedala v Praze Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR, která se zabývala především otázkou, jak uspíšit a zefektivnit výstavbu protipovodňových opatření. Obce v tomto směru vyvíjely řadu aktivit. V mnoha případech, jako třeba i v dnes tolik medializovaných Troubkách, je však situace velmi složitá. Kromě získání finančních prostředků na ochranu proti povodním jde především o nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům, na nichž by protipovodňová opatření měla být realizována.

Ve čtvrtek 20. května 2010 zasedala v Praze Bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR, která se zabývala především otázkou, jak uspíšit a zefektivnit výstavbu protipovodňových opatření. Obce v tomto směru vyvíjely řadu aktivit. V mnoha případech, jako třeba i v dnes tolik medializovaných Troubkách, je však situace velmi složitá. Kromě získání finančních prostředků na ochranu proti povodním jde především o nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům, na nichž by protipovodňová opatření měla být realizována.

V Operačním programu životního prostředí je vyhrazen dostatek finančních prostředků na stavby poldrů, ochranných hrází i jiných protipovodňových opatření, nicméně obce většinou nejsou vlastníky dotčených pozemků a musí je nejprve vykoupit. S řadou majitelů se však není možné dohodnout. Bez majetkoprávního vypořádání ale nelze zajistit ani stavební povolení pro realizaci protipovodňového opatření. Bezpečnostní komise proto požaduje rozšíření vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření v příslušných právních normách o stavby, které mají chránit majetek, zdraví a život občanů před negativními důsledky povodní a záplav. To by zajistilo, že při stavbě protipovodňových opatření nebude nutné požadovat souhlas majitele pozemku. Samotné majetkoprávní vypořádání by probíhalo až následně.

Bezpečnostní komise dále žádá, aby bylo možné z dotačních titulů určených na protipovodňová opatření čerpat peníze i na samotný výkup pozemků, případně úplatná věcná břemena, a financovat rovněž opravy a údržbu drobných staveb zabraňujících povodním typu silničních propustí, mostků atd. v majetku územních samosprávných celků.

 

Komise zároveň zkonstatovala, že po zkušenostech získaných při povodních v minulých letech dnes již velmi dobře funguje integrovaný záchranný systém. Probíhá úzká spolupráce postižených obcí s kraji, se státními institucemi i s charitativními organizacemi. Obce, i samotní občané, mohou při snaze pomoci využívat i zřízená povodňová konta. Zakládat další inzertní servisy již není nezbytné.