16.07.2012

Vícezdrojové financování Hasičského záchranného sboru a jednotek dobrovolných hasičů obcí

Předložení systémových změn v oblasti požární ochrany je podmínkou prosazení návrhu zákona o pojišťovnictví, zaznělo na semináři o vícezdrojovém financování bezpečnostního systému.

Dne 11. července 2012 se v prostorách Poslanecké sněmovny uskutečnil seminář na téma vícezdrojové financování bezpečnostního systému (výhled Hasičského záchranného sboru ČR). Uvedený seminář se konal pod záštitou ministra vnitra Jana Kubiceho a zahájil jej poslanec Rudolf Chlad, který v úvodu nepřítomnost ministra vnitra omluvil. Poslanec přítomným sdělil, že definitivním podnětem k realizaci tohoto semináře bylo jednání Bezpečnostní komise Předsednictva Svazu kterého se zúčastnil. Dále se věnoval návrhu zákona o pojišťovnictví, který předložil vládě společně s poslanci Jeronýmem Tejcem a Janem Pajerem (sněmovní tisk č.709). Cílem návrhu je zajistit částečné financování potřeb hasičských sborů a to z prostředků vybraných komerčními pojišťovnami na pojistném ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Za tímto účelem je navrženo stanovit pro pojišťovny, které toto pojištění provozují, povinnost odvést každoročně ministerstvu vnitra 6 % předepsaného pojistného, a to na zvlášť k tomu účelu zřízený účet. Tři pětiny takto získaných finančních prostředků mají být pak využity na financování Hasičského záchranného sboru a dvě pětiny obcím spravujícím jednotky sboru dobrovolných hasičů. Podmínkou prosazení návrhu zákona o pojišťovnictví je ale předložení systémových změn v oblasti požární ochrany. Poslanec Chlad proto na semináři nastínil možné úspory, které byly shrnuty do zhruba dvaceti bodů.

Plk. Ing. Drahoslav Ryba představil scénář rozpočtu HZS v letech 2014-2015, který má být zkrácený o 31%. Generální ředitelství HZS hledá rezervy ve vlastních zdrojích, má např. v úmyslu snižovat počet nevýjezdové části členů, slučovat logistiku, spořit na pohonných hmotách apod. Plukovník Ryba přitom všechny ubezpečil, že nedojde ke snížení poskytované požární ochrany a nehrozí rušení hasičských stanic.

Další řečníci se věnovali historii odvádění příspěvku na činnost hasičů v období první republiky a také exkurzu do daňových systémů jiných států, kdy činnost hasičů je financována z prostředků jiných subjektů než státu. Také hosté ze Slovenské republiky s přítomnými podělili o svoje zkušenosti.

Závěrem lze říci, že seminář nenaplnil očekávání některých přítomných účastníků semináře, neboť se ani ve velmi krátké diskusi nevěnoval komplexním a systémovým změnám v oblasti HZS a JSDHO v případě budoucího snižování rozpočtu. Reprezentanti ministerstva vnitra ani nerozvedli oněch dvacet bodů, o kterých se zmínil poslanec Chlad. Za Svaz se semináře účastnila Miroslava Sobková z Kanceláře Svazu.

Mgr. Miroslava Sobková
Legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu