30.10.2013

Úhrada za tzv. „sociální pohřeb“.

V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů § 5 odst. 1 a 4 Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje obcím finanční úhradu ze státního rozpočtu za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a jehož pohřbení zajistil obecní úřad

 V souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů § 5 odst. 1 a 4  Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje obcím finanční úhradu ze státního rozpočtu za účelně vynaložené prostředky za pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřbení a jehož pohřbení zajistil obecní úřad. Finanční úhradu může Ministerstvo pro místní rozvoj poukázat pouze na účet, který mají obce zřízeny u České národní banky. Tento způsob výplaty se vztahuje na všechny případy podané na ministerstvo, které nebyly vyřízeny do 1.4.2013.