16.04.2015

Světový týden bezpečnosti na silnicích

Na bezpečnost dětí v silničním provozu se zaměřuje již třetí Světový týden bezpečnosti silničního provozu. Vyhlášen je na 4. až 10. května. Zapojit se mohou všichni včetně měst a obcí.

Na bezpečnost dětí v silničním provozu se zaměřuje již třetí Světový týden bezpečnosti silničního provozu. Vyhlášen je na 4. až 10. května. Iniciátory kampaně v ČR jsou WHO v České republice, Ministerstvo dopravy prostřednictvím svého oddělení BESIP, Tým silniční bezpečnosti a další partneři. Záštitu převzala Asociace krajů České republiky.

Světová zdravotnická organizace a Organizace spojených národů jsou znepokojeny vysokým počtem dětí usmrcených při dopravních nehodách. Právem. Celosvětově je nejčastější příčinou úmrtí dětí ve věku 5-14 let zranění utrpěné při dopravní nehodě.

Česká republika se sice dlouhodobě řadí mezi státy s nejmenším počtem usmrcených dětí na milion obyvatel, v loňském roce však bohužel došlo k 100 % nárůstu obětí mezi nejmenšími. Ani letošní rok se nevyvíjí příznivě, za první dva měsíce jsou evidovány už čtyři usmrcené děti.

Do aktivit v rámci Světového týdne bezpečnosti silničního provozu se mohou zapojit všichni včetně měst a obcí. Podrobnosti jsou k dispozici na www.besipdetem.cz. Najdete tam informace o realizovaných projektech, soutěži o hodnotné ceny, potřebné pomůcky, metodiku aj.  

Kontakty:

  • Web: www.besipdetem.cz
  • Tým silniční bezpečnosti: mobil: 733 345 768, e-mail: info@besipdetem.cz