22.08.2012

Svaz bojuje za navýšení rozpočtu hasičů

Novela zákona o pojišťovnictví byla hlavním tématem jednání vedení Svazu měst a obcí ČR a generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR dne 20. srpna 2012. Právě tato novela by totiž po vzoru mnoha evropských zemí mohla přinést finance jak do rozpočtu profesionálních, tak i dobrovolných hasičů.

Hlavním tématem jednání vedení Svazu měst a obcí ČR a generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR byla novela zákona o pojišťovnictví. Právě tato novela by totiž po vzoru mnoha evropských zemí mohla přinést finance jak do rozpočtu profesionálních, tak i dobrovolných hasičů.

Obě strany se shodly na tom, že jde o systémový krok, který by v době potřebných škrtů v oblasti veřejných výdajů mohl přispět k bezproblémovému chodu a rozvoji hasičských sborů, a to i v duchu vzájemné spolupráce a podpory. Vzhledem k tomu, že města a obce jsou zřizovateli jednotek sborů dobrovolných hasičů, přislíbili zástupci Svazu novele zákona o pojišťovnictví v legislativním procesu plnou podporu.

Vedení HZS ČR projevilo rovněž zájem na propojení obou institucí prostřednictvím svého stálého zástupce v Bezpečnostní komisi Svazu. Generální ředitel plk. Ing. Drahoslav Ryba navrhl Předsednictvu Svazu svého náměstka pro integrovaný záchranný systém a operační řízení plk. Ing. Františka Zadinu. Pro oblast konzultací na poli legislativy pak byl Svazu doporučen ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy plk. JUDr. František Vavera.

Jednání, které se uskutečnilo dne 20. srpna 2012 na základě iniciativy starosty města Kyjova Františka Lukla, se zúčastnilo vedení Svazu měst a obcí ČR (předseda Svazu Dan Jiránek, místopředsedové Josef Bezdíček, František Lukl, Jan Mareš a výkonný místopředseda Jaromír Jech) a generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (generální ředitel Drahoslav Ryba, náměstci Miloš Svoboda, František Zadina, Josef Slavík, Slavomír Bell a ředitel odboru František Vavera).          

Další informace naleznete také v tiskové zprávě HZS ČR.