04.09.2015

Společné prohlášení Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR k interpretaci Výroční zprávy BIS ČR týkající se hospodaření krajů, měst a obcí

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR konstatují, že mediální interpretace obsahu Výroční zprávy BIS ČR za rok 2014, publikovaná během dneška médii s využitím zprávy ČTK, neoprávněně a bez jakýchkoliv konkrétních důkazů plošně poškozuje kraje, města a obce. 

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR konstatují, že mediální interpretace obsahu Výroční zprávy BIS ČR za rok 2014, publikovaná během dneška médii s využitím zprávy ČTK, neoprávněně a bez jakýchkoliv konkrétních důkazů plošně poškozuje kraje, města a obce.

Kontrolu hospodaření krajů ze zákona provádí Ministerstvo financí ČR, kontrolu hospodaření měst a obcí potom krajské úřady či auditoři. Hospodaření krajů, měst i obcí za rok 2014 bylo kontrolováno důkladně, stejně tak auditní orgány Ministerstva financí ČR, případně kontrolní útvary orgánů poskytující krajům dotace EU, provádějí kontinuálně důkladnou předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu všech projektů.

Pokud BIS v rámci plnění svých úkolů zaznamenala jakékoliv protiprávní aktivity týkající se hospodaření krajů, měst či obcí, předpokládáme, že své poznatky předala Policii ČR, která je prověřila.

Obecné tvrzení a následná mediální interpretace Výroční zprávy BIS o "rozsáhlém zneužívání veřejných prostředků" podle výsledků kontrol hospodaření krajů provedených Ministerstvem financí ČR, měst a obcí provedených kraji či auditory za rok 2014 i výsledků kontrol projektů EU realizovaných kraji, městy či obcemi v roce 2014, neodpovídá skutečnosti.

Asociace krajů ČR i Svaz měst a obcí ČR požádají oficiálně BIS, aby identifikovala tam, kde to bude možné, a věc nebyla postoupena Policii ČR, "zneužívání veřejných prostředků", a mohlo tak dojít k mimořádným kontrolám či auditům, aby se potvrdily či vyvrátily informace obsažené ve Výroční zprávě BIS.

Za Asociaci krajů ČR: Michal Hašek, Jiří Běhounek, Jiří Zimola, Miroslav Novák, Jiří Rozbořil, Stanislav Mišák, Lubomír Franc, Martin Havel, Václav Šlajs,  Oldřich Bubeníček, Martin Netolický

Za Svaz měst a obcí ČR: František Lukl, Martin Charvát, Vlastimil Picek, Petr Kulhánek, Pavel Drahovzal