10.07.2007

Smutné výročí

V roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách zažila Česká republika ničivé povodně. Od té doby uplynulo již mnoho vody a 10, respektive 5 let od vylití řek z jejich koryt. Některá města tak pořádají oslavy výročí těchto povodní a chtějí poděkovat především těm, kteří pomohli následky velké vody odstranit. Na jihu Čech se v srpnu bude slavit například ve Švihově vzpomínkovou akcí "Švihov nad vodou."

V roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Čechách zažila Česká republika ničivé povodně. Od té doby uplynulo již mnoho vody a 10, respektive 5 let od vylití řek z jejich koryt. Některá města tak pořádají oslavy výročí těchto povodní a chtějí poděkovat především těm, kteří pomohli následky velké vody odstranit. Na jihu Čech se v srpnu bude slavit například ve Švihově vzpomínkovou akcí "Švihov nad vodou."

Na Státní hrad Švihov jsou na 11. srpna pozváni nejen ti, kteří věnovali finančí i materiální dary, ale především postižení občané z oblasti záplav. Program oslav výročí představí vybudovaná protipovodňová opatření, které město financovalo právě z prostředků dárců. Odpolední program už bude kulturní pro pobavení dospělých i dětí.
"Povodeň roku 2002 se zapsala nesmazatelně do dějin města jako veliké neštěstí, na druhé straně přinesla i něco pozitivního," informuje starosta města Václav Petrus v tiskové zprávě.

Více informací naleznete na webových stránkách města www.svihov.cz

Pavla Kulhavá
smocr@smocr.cz 


Jestliže jste pořádali, či budete pořádat podobnou akci i ve vaší obci, informujte o tom své kolegy. Vaše zkušenosti, rady a nápady rádi zveřejníme v rubrice "Obec radí obci." Neváhejte se proto na Svaz obrátit na e-mailové adrese smocr@smocr.cz  či telefonním čísle 234 709 729.

 


 

Fotografie ze vzpomínkové akce "Švihov nad vodou" naleznete zde.