13.12.2011

Setkání primátorů a starostů na Žofínském fóru

Dne 12.12.2011 se konalo Žofínské fórum, v rámci kterého se uskutečnilo setkání starostů a primátorů. Fórum zahájila Mgr.Karolína Peake, místopředsedkyně vlády s tématem korupce. Korupce je podle Peak „problémem všech států a politických systémů“. Stát se proto musí snažit omezit korupci

Dne 12.12.2011 se konalo Žofínské fórum, v rámci kterého se uskutečnilo setkání starostů a primátorů. Fórum zahájila Mgr.Karolína Peake, místopředsedkyně vlády s tématem korupce. Korupce je podle Peak „problémem všech států a politických systémů“. Stát se proto musí snažit omezit korupci ve všech oblastech, územní samosprávu nevyjímaje. Ve vládou schválené protikorupční strategii se významná část dotýká právě samosprávných celků např.zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem obcí a krajů, úprava kompetencí mezi zastupitelstvem a radou zamezující obcházení zákona, zavedení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k územním samosprávným celkům. Na základě dosavadních zkušeností je nutné, aby byla činnost NKÚ oproti současnému stavu rozšířena na ostatní veřejné rozpočty např. hospodaření právnických osob s majetkovou účastí státu a veřejnoprávních korporací. NKÚ by mělo uvedené pravomoci získat co nejdříve. Nyní je nutné, aby se opatření navržené v protikorupční strategii realizovala a nezůstala jenom na papíře. Dále se Peake dotkla oblasti sociálního vyloučení, kdy zdůraznila, že odlišnosti nesmějí vést k výlučnosti jak pozitivní, tak negativní. K řešení této problematiky by mělo přispět zavedení centrálního registru přestupků, zpřísnění postihu za přestupek a také recidiva přestupků. Usiluje o vytvoření koordinační skupiny, která by byla koordinátorem všech navrhovaných opatření v oblasti sociálního vyloučení ze strany starostů.
Plk.Mgr.Petr Lessy,policejní prezident, zdůraznil, že Policie České republiky ve spolupráci s obcemi zabezpečuje veřejný pořádek. „Ve chvíli, kdy dojde např. ke krádeži anebo jsou napadené děti se zvyšuje u občanů faktor ohrožení bezpečí a požadují okamžité řešení. Pokud se k tomu přidají i další dlouhodobě neřešené problémy, dochází k eskalaci násilí“. K tomu podle Lessyho došlo na severu Čech, kdy musel být posílen výkon služby cca o 50 policistů. Byla vytvořena další speciální pořádková jednotka, která má dohlížet na dodržování veřejného pořádku na Šluknovsku. Tento postup se nedotkne policistů, kteří jsou v přímém výkonu. Avšak je to krátkodobé řešení. Situace si vyžaduje dlouhodobě celou řadu změn. Řešení v případě, že by se tato krizová situace rozšířila po celé republice si nelze ani představit při současné redukci počtu policistů a ekonomických možnostech. Policie České republiky, v rámci svých možností se bude nadále podílet na činnostech zabezpečujících veřejný pořádek. Policie České republiky podle Lessyho nepotřebuje další reformace, potřebuje stabilní počet policistů a rozpočtu. Předpokládá, že počet policistů na 545 obvodních oddělení pro léta 2013-2014 se ještě podaří zachovat. Avšak předpokládá, že po odchodech policistů k 31.12.2011 , kdy jejich počet klesne na 30 996, bude muset Policie České republiky přijmout 1000 dalších policistů.
Ondřej Veselský, náměstek ministra vnitra očekává od zavedení základních registrů 1.7.2012 že ministerstvo vnitra získá přehled o tom, které agendy jsou zbytečné a které již historické. Dále se zlepší přehlednost výkonu agend v přenesené a samostatné působnosti a pokusí se vytvořit standardy pro jednotlivé agendy. Na základě evidovaných agend a přístupu k registrům se bude moci dohledat úředník, který agendu vykonává.

Mgr. Miroslava Sobková
legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu