16.04.2015

Průzkum problematiky hazardu ve městech a obcích

V souvislosti se Zprávou o stavu hazardního hraní v České republice za rok 2014, kterou zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR, vyplňte, prosím, elektronický dotazník.

V souvislosti se Zprávou o stavu hazardního hraní v České republice za rok 2014, kterou zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR, je třeba řada podkladů a informací. Na sběru dat se podílí mnoho subjektů včetně Svazu měst a obcí.

Proto, prosím, vyplňte jednoduchý elektronický dotazník, který najdete na: http://dotaz1.drogy-info.cz/index.php/survey/index/sid/695748/newtest/Y/lang/cs.

Vzhledem k povaze dat prosíme, aby dotazník vyplnil/a starosta/tka obce či radní zodpovědný/á za bezpečnost nebo sociální politiku, případně funkcionář/ka obecního/městského/magistrátního úřadu zodpovědný/á za tyto oblasti.

Pro úplnost:

  • Termín "hazardní hraní" nebo "hazardní hra" je v tomto dotazníku používán jako označení pro všechny typy organizovaných  hazardních her, jejichž provozování v ČR v současnosti reguluje zákon č. 202/1990 SB., o loteriích a jiných podobných hrách.
  • Zkratky použité v dotazníku:
    • OZV = obecně závazná vyhláška
    • MF = Ministerstvo financí ČR
  • Zprávu za rok 2013, která byla vůbec první podrobnou analýzou stavu v oblasti hazardního hraní v ČR, najdete na: http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/hracstvi/hazardni_hrani_v_ceske_republice_a_jeho_dopady.

V případě dotazů se můžete obrátit na kontaktní osobu: Mgr. Zdeněk Rous, tel.: 725 001 926, e-mail: rous.zdenek@vlada.cz.