07.12.2007

Připomínkovali jsme zákon o Policii ČR a novelu zákona o obecní policii

Měli by městští strážníci sloužit jako pošťáci a taxikáři státní policii? Měli by odvážet podnapilé osoby na záchytku a na odběr krve? Podle názoru MV ČR zřejmě ano, ale Bezpečnostní komise má názor opačný.

Měli by městští strážníci sloužit jako pošťáci a taxikáři státní policii? Měli by odvážet podnapilé osoby na záchytku a na odběr krve? Podle názoru MV ČR zřejmě ano, ale Bezpečnostní komise má názor opačný.

Předložený materiál obsahuje návrh nového zákona o Policii ČR a návrh změnového zákona, v rámci kterého se mění mnoho dalších zákonů. Bezpečnostní komise vyjádřila k předloženému návrhu zákona o Policii neutrální stanovisko s výjimkou několika zásadních připomínek, týkajících se přesouvání kompetencí v oblasti veřejného pořádku na obce. Nejvíce kritizovaný byl návrh novely zákona o podpoře sportu a novela zákona o obecní policii. Komise nakonec vyjádřila návrhu zamítavé stanovisko. Připomínek bylo zpracováno 29 stran, z toho 24 k návrhu novely zákona o obecní policii, což jasně dokládá nekvalitnost návrhu. Obce by měly zajišťovat pořádek při konání sportovních akcí, zajišťovat dopravu do záchytných zařízení, k odběru krve atd. Návrhy zákonů a naše připomínky si můžete prohlédnout kliknutím na podtržené odkazy.