23.01.2013

Podpora prevence před povodněmi III

Dle sdělení zástupců ministerstva životního prostředí a zemědělství se připravují pravidla III. etapy podpory prevence před povodněmi na období 2014 až 2020. V této souvislosti byly informovány státní podniky Povodí, aby do jednání o výkupních cenách pozemků k vybudování protipovodňové ochrany zaangažovaly obce.

Dle sdělení zástupců ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství se připravují pravidla III. etapy podpory prevence před povodněmi na období 2014 až 2020. V této souvislosti byly informovány státní podniky Povodí, do jejichž kompetence náleží ochrana před povodněmi, aby do jednání týkajících se výkupní ceny pozemků potřebných k vybudování protipovodňové ochrany zaangažovaly obce. Ministerstvo zemědělství je přesvědčeno, že cena předjednaná obcemi bude pro stát příznivější, než kdyby cenu stanovil stát.

Návrh pravidel III. etapy podpory prevence před povodněmi na období 2014 až 2020 bude po mezirezortním připomínkovém řízení předložen vládě.