18.09.2009

Petice související s novelizací zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky doporučuje podpořit níže uvedenou petici, týkající se novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Cíl petice se shoduje s požadavky Svazu měst a obcí České republiky. Petici organizuje obec Koleč a můžete se k ní připojit prostřednictvím webových stránek www.kolec.cz

Bezpečnostní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky doporučuje podpořit níže uvedenou petici, týkající se novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Cíl petice se shoduje s požadavky Svazu měst a obcí České republiky. Petici organizuje obec Koleč a můžete se k ní připojit prostřednictvím webových stránek www.kolec.cz
P E T I C E
podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 
určená pro
Ministerstvo dopravy
a zákonodárce České republiky
 
ve věci
 
novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích
s cílem zajistit úpravu § 79a tak, aby strážníci
obecních policií neměli povinnost označovat začátek
a konec úseku měření rychlosti dopravní značkou.
 
My, níže uvedení a podepsaní občané, žádáme Ministerstvo dopravy a zákonodárce České republiky, aby s ohledem na bezpečnost silničního provozu a sjednocení způsobu provádění kontrolní činnosti odstranili z ustanovení § 79a zákona o provozu na pozemních komunikacích povinnost strážníků obecní policie při měření rychlosti označovat úsek měření rychlosti dopravní značkou, která označuje začátek a konec měřeného úseku.
 
V souvislosti se zavedením této povinnosti, která byla mocí zákonodárnou schválena v závěru roku 2008 došlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu v obcích.
 
Řidiči jsou ze strany obecní policie upozorňováni na dobu, kdy k měření rychlosti nedochází tím, že v úseku nejsou umístěny příslušné přenosné dopravní značky, a tak mohou beztrestně porušovat dopravní předpisy. Domníváme se, že pokud zákonodárce chtěl, aby obecní policie měřila rychlost na místech, kde to bezpečnost silničního provozu vyžaduje, je povinnost obecní policie mít místa měření rychlosti schválená Policií České republiky zcela dostačující.
 
Petici organizuje Obec Koleč, se sídlem Koleč 103, 273 29 Koleč. 
 
Petiční výbor:
Ing. Radek Moulis, starosta obce Koleč (osoba určená k jednání se státními orgány)
Ing. Radek Kurka, místostarosta obce Koleč
Ing. Iva Jirků, zastupitelka obce Koleč