03.06.2013

Obce nemohou počítat s příjmy z loterií

V souvislosti s nálezy Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/13 a ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2315/12 si tímto dovolujeme připomenout, že v obcích, které mají vydánu obecně závaznou vyhlášku, jež na jejich území zcela zakazuje provoz loterií a jiných podobných her, zahájilo ministerstvo

 V souvislosti s nálezy Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/13 a ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2315/12 si tímto dovolujeme připomenout, že v obcích, které mají vydánu obecně závaznou vyhlášku, jež na jejich území zcela zakazuje provoz loterií a jiných podobných her, zahájilo ministerstvo financí v uplynulých dnech stovky správních řízení s cílem zrušit povolení provozovat loterie a jiné podobné hry, která jsou v rozporu s takovou obecně závaznou vyhláškou. 

Lze očekávat, že výsledkem uvedených správních řízení bude zrušení povolení v místech, na kterých byl doposud provoz loterií (v rozporu s obecně závaznou vyhláškou) povolen. Jde zejména o případy tzv. interaktivních videoloterních terminálů, jejichž povolováním se v uplynulých letech obcházela pravomoc obcí regulovat loterie a jiné podobné hry na svém území.

Od 1. ledna 2012 byly obce příjemci odvodu z těchto loterií a jiných podobných her. Obcí, které tento typ podnikání na svém území zakázaly, se rozhodnutí Ústavního soudu dotkne v tom smyslu, že zákaz provozu loterií začne platit hned, nikoliv až po roce 2015. Uvedený termín byl určen přechodným ustanovením zákona o loteriích, které však bylo právě nálezem Ústavního soudu zrušeno. Jakmile tedy nabudou právní moci rozhodnutí o zrušení povolení k provozu, což lze očekávat v řádu několika měsíců, mohou obce přijít o příjmy, jež predikovaly nejen na tento, ale zejména na příští kalendářní rok.

Obce, které požadovaly okamžitý zákaz provozování loterií a jiných podobných her na svém území, tak dosáhly svého cíle ještě před 1. lednem 2015. Obce, které chtějí regulovaný provoz loterií a podobných her zachovat (a zachovat si tak i plánované příjmy), upozorňujeme na nezbytnost upravit si své obecně závazné vyhlášky.