03.03.2014

Jednání zástupců Svazu se zástupci GŘ HZS

Na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen „GŘ HZS“) se dne 14.2.2014 konalo jednání mezi zástupci Svazu a GŘ HZS.Tématem jednání bylo financování jednotek dobrovolných hasičů, které vyjíždějí mimo svůj hasební obvod. Svaz usiluje o to, aby byl členem Komise pro rozdělování

 Na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen „GŘ HZS“) se dne 14.2.2014 konalo jednání mezi zástupci Svazu a GŘ HZS.Tématem jednání bylo financování jednotek dobrovolných hasičů, které vyjíždějí mimo svůj hasební obvod. Svaz usiluje o to, aby byl členem Komise pro rozdělování prostředků fondu zábrany škod, alespoň s hlasem poradním. Zástupce GŘ HZS k tomu sdělil, že snaha o další novelizaci zákona o pojišťovnictví je v současné době riskantní. Komise, která vznikla na základě tohoto zákona dohlíží pouze na přerozdělení finančních prostředků podle procent daných zákonem. Ke skutečnému přerozdělení finančních prostředků dochází  na GŘ HZS v komisi Investiční dotace na techniku SDH obcí. Svaz se může stát členem této komise a také se může podílet i na nastavení kritérií podle kterých se budou obcím finanční prostředky přidělovat.

Zástupci Svazu také poukázali na záležitost Garančního fondu z kterého je výjezd k dopravní nehodě zaplacen pouze tehdy, kdy je jednotka SDHO vyslána operačním střediskem HZS. Jednotek předurčených k výjezdu k dopravním nehodám je velmi málo. K tomuto se HZS vyjádřil, že předurčenost a potřebnost plánuje kraj, je proto potřebné se v této záležitosti obrátit na příslušný kraj. Svaz bude dále ve spolupráci s HZS usilovat o to, aby byla řešena mzdová otázka a problém proplacení zákroku JSDHO, kdy HZS z místa činu odjede a na místě zůstává JSDHO. Dle vyjádření zástupce Svazu by mzdy a dobu zákroku na místě činu po odjezdu HZS měl hradit stát. Zástupce HZS poté sdělil, že se budou snažit, aby se do budoucna financování jednotek HZS a SDH vyrovnalo na úroveň roku 2010.

Mgr. Miroslava Sobková

Odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu