07.12.2011

Jednání s ministrem vnitra

V pondělí dne 5. prosince 2011 jednali představitelé Svazu Ing. Dan Jiránek a Jaromír Jech s ministrem vnitra Janem Kubicem. Prvním bodem jednání byla redukce obvodních oddělení Policie České republiky, protože města a obce negativně vnímají nedostatek policistů v přímém výkonu, kdy dochází ke zvýšenému občanskému neklidu

 

V pondělí dne 5. prosince 2011 jednali představitelé Svazu Ing. Dan Jiránek a Jaromír Jech s ministrem vnitra Janem Kubicem. Prvním bodem jednání byla redukce obvodních oddělení Policie České republiky, protože města a obce negativně vnímají nedostatek policistů v přímém výkonu, kdy dochází ke zvýšenému občanskému neklidu.

Zástupci ministerstva vnitra k tomu sdělili, že k redukci policistů dojde, avšak pouze na centrální úrovni. V nejbližší době bude realizována změna organizační struktury policejního Prezidia a poté budou reorganizovány krajská centra. Úspory, které tímto opatřením vzniknou budou prioritně investovány do přímého výkonu služby. Dle informací z ministerstva vnitra ke snižování počtu policistů v terénu nedochází, což vyplynulo z interní analýzy ministerstva vnitra. Z této analýzy lze také vyvodit, že základní výkon služby je na stejné úrovni jako v roce 2007. K omezování služby by docházet nemělo, protože krajské útvary Policie České republiky žádný takový metodický pokyn od ministerstva vnitra neobdržely, na druhé straně jde o to, zda má krajský útvar na tento provoz dostatek financí. Pokud krajský útvar dostatek financí nemá, vytvoří levnější strukturu ve formě policejní stanice. V souvislosti se situací na Šluknovsku bylo konstatováno, že působení pohotovostní jednotky, v problematické lokalitě, je řešením aktuálním, nikoli však trvalým.

Druhým tématem bylo zavedení elektronických občanských průkazů, kdy obcím byla zaslána nabídka firmy Atos, prostřednictvím ministerstva vnitra. Tato nabídka, dle Komise pro informatiku Předsednictva Svazu, je finančně velmi náročná. V zájmu obcí je navržení levnější varianty financování pracoviště pro vydávání elektronických občanských průkazů, kdy by si obce pořídily na vybavení pracoviště vše, co není originální a jedinečné pro systém elektronických OP např. kabeláž, počítač, tiskárna a dodavatel dodá originální SW a komponenty, které zkompletuje, následně pracoviště odzkouší a zapečetí a bude mít administrátorská práva. Poté bude pracoviště zařazeno do systému. Servisování a údržba by tak byla levnější.

K tomuto problému zástupci ministerstva sdělili, že varianta firmy Atos byla pouze nabídkou, kterou obce mohou podle svého uvážení přijmout nebo odmítnout. Varianta navrhovaná KISMO je možná a ministerstvo komponenty určí do konce týdne. V současné době je předpoklad, že obce musí mít program Windows XP, protože jiné programy nemá ministerstvo vnitra k dispozici. Dále mobilní pracoviště bude možné využít i v případech vyřizování OP na vzdálenějších základních obcích.