06.12.2011

Informační publikace pro cizince

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky aktualizovalo informační publikaci pro cizince, která poskytuje ucelený přehled základních informací o České republice s cílem napomoci především cizincům pocházejících z tzv. třetích zemí snáze se orientovat v běžných životních situacích, s nimiž

 

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky aktualizovalo informační publikaci pro cizince, která poskytuje ucelený přehled základních informací o České republice s cílem napomoci především cizincům pocházejících z tzv. třetích zemí snáze se orientovat v běžných životních situacích, s nimiž se v České republice v rámci procesu integrace do české společnosti setkávají. Publikace informuje o struktuře a fungování veřejné správy, řešení krizových situací apod. Tato publikace má sloužit jako srozumitelný a praktický návod především cizincům.

Publikace je dostupná v  Kanceláři Svazu anebo v elektronické podobě na stránkách www.cizinci.cz, v sekci Informační materiály a příručky.