02.08.2012

Historicky první zkouška profesní kvalifikace „Stavitel hrobek“.

Cech hrobnický o.s. usiluje o to, aby profese hrobníka byla společností více respektována a proto navrhuje zpřísnit kvalifikační požadavky na tuto profesi. Obec, která provozuje veřejné pohřebiště pak bude mít jistotu, že jí hrobník při výkonu své práce neudělá ostudu.

Cech hrobnický o.s. vytvořil podmínky pro to, aby se zvýšila úroveň hrobníků a správy hřbitovů. V tomto kontextu se dne 26. července 2012 v areálu Střední školy gastronomické konala historicky první zkouška profesní kvalifikace „Stavitel hrobek“. V prostorách této školy se nachází rovněž cvičný hřbitov, na který město Říčany zapůjčilo na neomezenou dobu tři náhrobky k vykonání zkoušky. Po úspěšném složení obdrží absolvent osvědčení o získání zmíněné profesní kvalifikace .

Cech hrobnický, o.s. realizuje školení hrobníků prostřednictvím Střední školy technické v Praze, která má jako jediná v České republice potřebnou akreditaci a autorizaci. V případě zájmu mimopražských uchazečů disponuje také potřebnou kapacitou míst k ubytování. Aby se mohl příslušný kurz uskutečnit, musí být naplněn minimálním počtem pěti účastníků. Školení v rozsahu šedesáti hodin se uskutečňuje v rámci vzdělávání dospělých a je určeno zejména pro ty, kteří mají zájem se rekvalifikovat např. v oborech hrobník, pracovník správy a údržby hřbitova,Další podmínkou zařazení do rekvalifikačního kurzu je dosažení vyššího než základního vzdělání.

David Stejskal, správce hřbitovů a hrobník v městě Říčany je realizátorem myšlenky vzdělávacího systému hrobníků plánuje do budoucna realizovat učební obor „hrobník a stavitel hrobky“, který bude určen hlavně pro uchazeče, kteří mají základní vzdělání a chtějí získat vyučení v tomto oboru.

Mgr. Jaroslav Šejvl a David Stejskal také podpořili vznik publikace s názvem Pohřbívání a hřbitovy. Jejím tématem je pohřbívání a správa hřbitova v celé šíři. Kniha je koncipována jako rádce a průvodce pro obce ve věcech týkajících se správy veřejného pohřebiště.

Cílem Cechu hrobnického, o.s. je, aby profese hrobníka byla společností více respektována. Proto je nutné zvýšit požadavky na tuto profesi. Obec, která provozuje veřejné pohřebiště pak bude mít jistotu, že jí hrobník neudělá ostudu.