09.03.2016

Dejte vědět, jak to u vás vypadá s hazardem. Do 30. dubna. Děkujeme!

Obracíme se na vás s prosbou o spolupráci při sběru dat, která budou jedním z podkladů pro vypracování výroční zprávy o stavu hazardního hraní v České republice za rok 2015. Zapojíte se vyplněním dotazníku na http://dotaz1.drogy-info.cz/index.php/391733/lang-cs, a to do 30. dubna 2016.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při sběru dat, která budou jedním z podkladů pro vypracování výroční zprávy o stavu hazardního hraní v České republice za rok 2015. Výroční zprávu zpracovává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR podle usnesení vlády č. 746 ze dne 15. září 2014. Na sběru dat a poskytování podkladů se podílí pracovní skupina pro monitorování hazardních her, jejímiž členy jsou všechny relevantní subjekty, včetně zástupce Svazu měst a obcí ČR.

Výroční zprávu za rok 2014, kde je zahrnut loňský průzkum na téma obce a regulace hazardu, a první podrobnou analýzu stavu v oblasti hazardního hraní v ČR najdete na http://www.drogy-info.cz/publikace/.

Dotazník, o jehož vyplnění Vás prosíme nejpozději do 30. dubna 2016, najdete na odkaze http://dotaz1.drogy-info.cz/index.php/391733/lang-cs.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na kontaktní osobu, jíž je Mgr. Zdeněk Rous, tel. 224 003 871, e-mail rous.zdenek@vlada.cz.

Svaz měst a obcí ČR