28.01.2013

Bude odsouhlasen návrh novely zákona o obecní policii?

V Poslanecké sněmovně se uskutečnilo projednávání vládního návrhu zákona o obecní policii. Členové obou výborů vyjádřili k návrhu shodné připomínky, které se týkaly uzavírání veřejnoprávních smluv, fakultativního ustanovení Bezpečnostní komise na obcích a řešení dynamických dopravních přestupků obecní policií.

V Poslanecké sněmovně se ve dnech 22. a 23. ledna 2013 ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ve výboru pro bezpečnost se uskutečnilo projednávání vládního návrhu zákona o obecní policii. Členové obou výborů vyjádřili k návrhu uvedeného zákona shodné připomínky, které se týkaly uzavírání veřejnoprávních smluv, fakultativního ustanovení Bezpečnostní komise na obcích a řešení dynamických dopravních přestupků obecní policií.

V otázce uzavírání veřejnoprávních smluv byly ze strany přítomných poslanců vyjádřeny obavy, že v důsledku navrhovaného ustanovení dojde k nahrazování činnosti Policie České republiky. Na základě tohoto ustanovení by Policie České republiky mohla, vzhledem k její ekonomické i personální situaci,  vyvíjet na obce nepřiměřený tlak, aby si zajistila výpomoc při zabezpečování veřejného pořádku při konání společenských, kulturních a obdobných akcí prostřednictvím veřejnoprávních smluv.

V obecné rozpravě dále zaznělo, že návrh na fakultativní ustanovení Bezpečnostní komise, avšak obligatorně určeno, aby předseda bezpečnostní komise splňoval podmínku odborné způsobilosti se zaměřením na právo nebo oblast bezpečnostně-právní, je nadbytečný. Zasahuje také do samostatné působnosti, protože zřízení komise je právem zastupitelstva a personální obsazení, jakož i určení jejího názvu a náplně, je zcela na vůli zastupitelstva.  

Na základě uvedených a mnoha dalších připomínek bylo projednávání návrhu zákona o obecní policii v obou výborech přerušeno.