25.11.2009

"Nezvaní hosté" - sborník textů pro města a obce, které se zamýšlejí nad možností aktivně bránit shromážděním z nenávisti

Publikace, která vznikla v rámci Kampaně proti rasismu 2009 ve spolupráci organizací Člověk v tísni, In Iustitia, Tolerance a občanská společnost a Romea, si klade za cíl podpořit jistotu pracovníků místních samospráv při posuzování možnosti zákazu veřejných akcí „nenávistného“ charakteru, zvýšit senzitivitu veřejnosti a rozhodovatelů pro situaci menšin, vůči nimž jsou „nenávistné“ akce namířeny, a v posledku také upozornit na obecná nebezpečí spojená s nenávistnou, rasistickou a xenofobní ideologií.

Publikace, která vznikla v rámci Kampaně proti rasismu 2009 ve spolupráci organizací Člověk v tísni, In Iustitia, Tolerance a občanská společnost a Romea, si klade za cíl podpořit jistotu pracovníků místních samospráv při posuzování možnosti zákazu veřejných akcí „nenávistného“ charakteru, zvýšit senzitivitu veřejnosti a rozhodovatelů pro situaci menšin, vůči nimž jsou „nenávistné“ akce namířeny, a v posledku také upozornit na obecná nebezpečí spojená s nenávistnou, rasistickou a xenofobní ideologií.