06.10.2006

Zkusme si představit život bez ústavů…

Občanská sdružení Rytmus a QUIP vyhlašují soutěž o cenu Milana Chaba, do níž mohou být nominováni lidé, kteří se snaží pomáhat lidem s postižením začlenit se do „běžné“ společnosti.

Občanská sdružení Rytmus a QUIP vyhlašují soutěž o cenu Milana Chaba, do níž mohou být nominováni lidé, kteří se snaží pomáhat lidem s postižením začlenit se do „běžné“ společnosti.

Motto: „Učiníme-li něco, nejsme proto dobří; víme jen, že nečiníme-li nic, nesplnili jsme svou povinnost.“ Milan Cháb
 
 
 
 
 
Občanské sdružení Rytmus a QUIP - Společnost pro změnu vyhlašují celostátní soutěž: Cena Milana Chába. (Pro lidi, kdož pomáhají se začleněním lidem s mentální retardací) 
 
Cílem soutěže je ocenit ty, kteří svou činností a osobním přístupem přispívají k sociálnímuzačleňování, procesu „který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“ (Cit.: Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách). Rovněž jim poděkovat za jejich činy a zároveň informovat veřejnost o příkladech dobré praxe z této oblasti.
 
Na Cenu Milana Chába mohou být nominovány osobnosti z celé České republiky, které svými počiny například organizacích státní správy, neziskových organizacích, ústavech sociální péče, školách atd. přispěly k sociálnímu začlenění dítěte či dospělé osoby s mentální retardací; k jejímu směřování ze segregovaného prostředí do běžného života.
 
Nominační list by měl obsahovat jméno osoby, název organizace, kontaktní údaje a popis aktivity, obsahující zejména pro koho, kdy a jakým způsobem konkrétně byla realizována a k čemu vedla, jaký aspekt běžného života pomohla znevýhodněnému člověku naplnit. Musí být zaslán poštou či elektronicky do 31. 10. 2006 na adresu vyhlašovatele.
 
Veškeré informace naleznete na webových stránkách sdružení Rytmus.
 
Kontaktní osobou k soutěži je:
Mgr. Milada Vondráčková
Rytmus, Bruselská 16, 120 00 Praha 2
Tel./Fax +420 224 255 819, 224 251 610
Mobil + 420 606 579 297
E-mail: miladav@rytmus.org 

Soutěž navazuje na Cenu Martina Palase, kterou založilo občanské sdružení RYTMUS v roce 1998 – původně pro pedagogy – za účelem šíření příkladů dobré praxe a odborných zkušeností v problematice vzdělávání dětí s těžším postižením v systému běžných škol a jako výraz díku pedagogům, kteří se integraci věnují v praxi. Byla pojmenována podle žáka s Downovým syndromem, který se jako jeden z prvních začal učit v pražské základní škole. Tato soutěž proběhla v šesti ročnících, 7. ročník Ceny Martina Palase byl již věnován sociální integraci osob s těžším postižením v širším úhlu pohledu.
Cíl soutěže i její koncepce se posunuly více k podpoře začlenění lidí s postižením do přirozeného prostředí, aby tak reagovala na změny v principech poskytování sociálních služeb. Také žák Martin Palas dospěl a ukončil svou školní docházku. Proto od letošního ročníku nese Cena jméno výjimečného představitele snah o zrovnoprávnění a emancipaci lidí s postižením Milana Chába. Ten především jako bývalý ředitel Ústavu sociální péče Horní Poustevna usiloval celou svou činností i osobním nasazením až do své smrti v roce 2001 o proměnu ústavní péče na „přátelské“ sociální služby, odpovídající různorodým individuálním potřebám a přáním lidí s postižením a o posilování jejich samostatnosti.