20.10.2020

Zadání československé výtvarné přehlídky BOJ S PANDEMIÍ

Vážení představitelé škol,

zasíláme Vám zadání k nové československé výtvarné přehlídce nazvané „BOJ S PANDEMIÍ“.

Organizátoři, kterými jsou Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. v partnerství se Svazem měst a obcí České republiky vyhlašují tříetapovou československou výtvarnou přehlídku s názvem ”BOJ S PANDEMIÍ” k uctění těch, kteří v každodením životě dělali, resp. dělají maximum, případně obětovali své zdraví a v některých případech i životy pro to, aby dopady celosvětové pandemie byly pro občany naší země co nejmenší. Děti ze základních škol, studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol v České a Slovenské republice, ale i individuální zájemci, se mohou zapojit a tvořit díla na zadání:


“NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ” nebo “JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ".


Ti nejúspěšnější budou oceněni a jejich díla budou představena na výstavách BOJ S PANDEMIÍ nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.
Hlavním cílem výtvarné přehlídky je dát impuls mladým lidem, ale i dalším umělcům, k zamyšlení nad vlnou pomoci potřebným lidem v regionech, či nad dramatickými situacemi při záchraně zdraví a životů. Předpokládáme tvorbu spojenou a inspirovanou útlumem společenského života, smutkem z osamělosti, nemoci či dokonce ze ztráty blízkého člověka. Stejně tak očekáváme zachycení projevů radosti z úspěchů, uzdravení, či ze shledání odloučených lidí. Výtvarná přehlídka přináší i možnost zachytit změny v běžném životě, které pandemie přinesla.
Jsou stanoveny čtyři věkové kategorie (věk dovršený v roce 2020):
A) do 10 let
B) do 15 let
C) do 19 let
D) do 26 let
V rámci československého kola budou oceněni vždy v každé kategorii nejúspěšnějších autoři děl, přičemž finanční odměny na ceny věnuje Burzovní nadace Českomoravské komoditní burzy Kladno. ZADÁNÍ pro práci je na DVOJÍ TÉMA:
1. NAŠI DNEŠNÍ HRDINOVÉ
Podtémata:
pomoc potřebným
v první linii
2. JAK TO VIDÍM A CÍTÍM JÁ
Podtémata
v mé rodině
život venku, či ve škole
Technika: kresba  malba  grafika  kombinovaná technika. Doporučený rozměr 70 x 50 cm.Výtvarná přehlídka BOJ S PANDEMIÍ bude mít TŘI  ETAPY:
regionální etapu - výstavy krajské, městské či ve svazcích obcí,
československou výstavu v Praze spojenou, podle bezpečnostní situace, i se sympoziem
BOJ S PANDEMIÍ,
zahraniční výstavy.
Termín nejpozdějšího odevzdání prací elektronickou formou je stanoven na 22.1.2021 - přes formulář na worldart.cz, či zasláním na e-mailovou adresu soutez@worldart.cz, na stejnou e-mailovou adresu směřujte i Vaše případné dotazy k výtvarné přehlídce. Termín vyhlášení a ocenění nejlepších prací ve čtyřech věkových kategoriích a nejúspěšnějších škol, krajů, měst a svazků obcí v rámci československé výstavy BOJ S PANDEMIÍ bude stanoven podle bezpečnostní situace v roce 2021 a stejně tak termíny zahraničních výstav, které proběhnou prostřednictvím zahraničních zastoupení České republiky.


Velice děkujeme za Váš zájem, velmi se těšíme na zajímavé práce a na spolupráci.
Se srdečným pozdravem za organizátory
Ing. Pavel Štorkán
ředitel
W&ART, z.s.