27.10.2014

Začal 8. ročník soutěže "Společné zařízení roku"

Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy vyhlásily 8. ročník soutěže Společné zařízení roku. Má za cíl přiblížit veřejnosti přínosy pozemkových úprav a společných zařízení. Hlasovat v ní bude moci i veřejnost.

Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy vyhlásily 8. ročník soutěže "Společné zařízení roku". Má za cíl přiblížit veřejnosti přínosy pozemkových úprav a společných zařízení. Hlasovat v ní bude moci i veřejnost.

Pozemkové úpravy, jako jedna ze stěžejních agend Státního pozemkového úřadu, pomáhají rozvíjet a zvelebovat nejen krajinu, ale i venkov jako takový. Cílem pozemkových úprav je uspořádání vlastnických vztahů včetně zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům, ochrana půdy a vody a v konečném důsledku také zvyšování kvality života na venkově.

Neoddělitelnou součástí provádění pozemkových úprav je i realizace tzv. plánu společných zařízení. Pod tímto pojmem si můžeme představit výstavbu polních cest pro zpřístupnění pozemků či vodohospodářských opatření k zadržení vody v krajině a ochraně území před povodněmi. Dále se může jednat o zřizování protierozních opatření a ekologická opatření jako vysazování zeleně v rámci biocenter a biokoridorů.

Jednou z možností, jak přiblížit veřejnosti přínosy pozemkových úprav a společných zařízení, je právě soutěž "Společné zařízení roku".

V letošním roce vyhlásil Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy již 8. ročník této soutěže. Prohlédnout si přihlášené projekty z vybraných ročníků je možné na webových Stránkách Státního pozemkového úřadu (www.spucr.cz), či přímo pod odkazemhttp://soutezszr.spucr.cz.

Projekty jsou oceňovány ve třech kategoriích:

  • Zpřístupnění pozemků,
  • Protierozní a vodohospodářská opatření,
  • Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

Kromě prvních tří míst v rámci každé kategorie, získá jeden z těchto oceněných projektů „Cenu Státního pozemkového úřadu“.

Pro zapojení široké veřejnosti do této soutěže bude spuštěno k 1. 11. 2014 veřejné hlasování pro udělení „Ceny veřejnosti pro společné zařízení roku“ a vylosovaný výherce se může těšit na věcný dar v podobě odolného mobilního telefonu do přírody.