22.03.2019

Výzva k předkládání přihlášek do soutěže „Evropská cena pro veřejný sektor“ (European Public Sector Award - EPSA)

Evropský institut veřejné správy – EIPA s institucionální a finanční podporou 10 evropských partnerů z oblasti veřejné správy právě odstartovala sedmý ročník Evropské ceny pro veřejný sektor – EPSA 2019, který se od roku 2007 koná každé dva roky.

 

EPSA 2017 přilákala více jak 150 projektů z 30 evropských zemí a několika institucí EU, jejichž prostřednictvím měly instituce veřejného sektoru všech úrovní možnost prezentovat dosažené mimořádné úspěchy, poučit se od druhých institucí na stejné úrovni, poměřit se s těmi nejlepšími, a tímto způsobem se stát součástí rozsáhlé Evropské sítě znamenitosti ve veřejné správě (European network of public sector excellence).

 Výzva k předkládání přihlášek do soutěže „Evropská cena pro veřejný sektor“ (European Public Sector Award - EPSA)

Stejné cíle má i EPSA 2019, jejíž téma zní „Nová řešení komplexních změn – veřejný sektor orientovaný na občana, udržitelný a připravený na budoucnost“.

Takto široce zvolené téma  umožňuje účast institucí veřejného sektoru bez ohledu na jejich velikost nebo úkoly, které plní, pokud nabízejí nová řešení komplexních změn vyplývajících z dynamického prostředí, v němž působí. Jako příklad lze uvést demografické změny, změny klimatu, transformace technologií, bezpečnost a správa sociálního zabezpečení.

Úspěšné projekty musí prezentovat prověřené a konkrétní výsledky, kterých bylo dosahováno v delším časovém období.

V EPSA 2019 budou uděleny ceny ve třech kategoriích:

  1. kategorie: projekty předložené organizacemi na evropské a národní úrovni,
  2. kategorie: projekty předložené organizacemi na regionální úrovni,
  3. kategorie: projekty předložené organizacemi na místní úrovni.

 

V případě projektů, které zahrnují partnery z různých úrovní veřejné správy, bude kategorie určena statusem hlavního žadatele.

Ceny EPSA 2019 budou předány u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků, které se bude konat 4. až 6. listopadu 2019 v Maastrichtu, Nizozemsko.

Další aktuální informace o udílení cen naleznete v informačním bulletinu EPSA (dostupný na www.epsa2019.eu ), videu k zahájení EPSA 2019 (https://epsa2019.eu/en/content/EPSA-2017-VIDEO.24/) nebo na sociálních sítích Twitter (@EPSAAwards) a LinkedIn (EPSA 2019).