02.10.2020

Výtvarná přehlídka BOJ S PANDEMIÍ

Organizátoři, kterými jsou Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. vyhlašují tříetapovou československou výtvarnou přehlídku s názvem BOJ S PANDEMIÍ s cílem zachytit prostřednictvím výtvarných prací změny, které pandemie přinesla do našeho života .

Vážení představitelé měst a obcí,

zasíláme Vám zadání k nové československé výtvarné přehlídce, nazvané BOJ S PANDEMIÍ, nad kterou převzal záštitu Svaz měst a obcí České republiky , o kterou je již dnes zájem škol i médií.

Organizátoři, kterými jsou Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. vyhlašují tříetapovou československou výtvarnou přehlídku s názvem BOJ S PANDEMIÍ s cílem zachytit prostřednictvím výtvarných prací změny, které pandemie přinesla do našeho života .

Pokud máte zájem podpořit výtvarnou tvorbu dětí a studentů ve vašem městě,  případně i uskutečnit v roce 2021 i u Vás výstavu BOJ PANDEMIÍ a ocenit za účasti veřejnosti nejúspěšnější mladé autory a  školy, předkládáme Vám návrh dalšího postupu:

 

  1. Odešlete prosím zadání k výtvarné přehlídce BOJ S PANDEMIÍ, které je přílohou tohoto dopisu do ZUŠ a všech škol ve Vaší působnosti optimálně do 9.10. 2020.
  2. Sdělte nám prosím na info@wordart.cz jméno a kontakt na osobu z vašeho úřadu odpovědnou za koordinaci výtvarné přehlídky BOJ S PANDEMIÍ ve vašem městě
  3. V průběhu února 2021 dostanete od nás informace kolik prací a v jakých věkových kategoriích bylo u Vás v regionu elektronicky zaregistrováno, kolik jich postoupilo do československého kola a podle toho se budete
  4. moci rozhodnout o místě a čase případné výstavy BOJ S PANDEMIÍ ve vašem městě.
  5. Nejúspěšnější města a školy získají příštím roce při příležitosti konání československé výtvarné soutěže BOJ S PANDEMIÍ v Praze na slavnostním zasedání v Karolinu na Univerzitě Karlově ocenění “PODPORUJEME
  6. TALENTY” a děti získají kromě finančního ocenění od Burzovní nadace Českomoravské komoditní burzy Kladno zejména diplom “ MÁM TALENT” zaknihovaný v Registru praxí.
  7. Nejúspěšnější práce budou v průběhu roku 2021 vystaveny nejen v Praze, ale i v zahraničí prostřednictvím zahraničních zastoupení České republiky

 

Věříme , že výtvarná přehlídka BOJ S PANDEMIÍ, nad kterou převzal záštitu i předseda Poslanecké sněmovny parlamentu Radek Vondráček , bude inspirovat děti a studenty k tvorbě. Pokud  budete mít  zájem, tak výstava BOJ S PANDEMIÍ a případné ocenění nejúspěšnějších dětí  může proběhnout i ve vašem městě na Vámi určeném místě a v případě zhoršení pandemické situace i virtuálně, na což jsme připraveni poskytnout technické řešení .

Pokud budou některé práce elektronicky registrovány školami již do 11.11.2020, mohou být vybrány pro ukázkovou výstavu BOJ S PANDEMIÍ na celostátní konferenci Svazu měst a obcí České republiky, konanou  26.listopadu 2020.

Těšíme se na spolupráci a na zajímavá díla ze škol ve Vaší působnosti.

S pozdravem za organizátory

Ing. Pavel Štorkán

ředitel

W&ART, z.s.

 

Příloha: Oslovení škol k rozesílání