29.07.2016

Výsledky soutěže „Obec přátelská rodině 2015“

Blahopřejeme vítězným městům a obcím, které dlouhodobě podporují rodiny a zlepšují podmínky pro jejich život. Seznamte se s kompletními výsledky soutěže, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR.

Blahopřejeme oceněným obcím a městům, jejichž představitelé prokazatelně projevují snahu zlepšit stávající opatření na podporu rodiny, tedy zjišťují potřeby místních rodin a usilují o zavedení koncepčních a dlouhodobých opatření na podporu rodiny.

Vítězové dle kategorií:

I. kategorie - Městys Dub, Věžnice,

II. kategorie - Nové Hrady,

III. kategorie - Chrast,

IV. kategorie - Valašské Meziříčí,

V. kategorie - Městská část Praha 8.

Kompletní výsledky naleznete zde

Letošní osmý ročník této soutěže vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. Mezi vítěze bude rozděleno 6 milionů korun, které využijí ve prospěch rodin ve svém regionu.

Pokyn pro vítěze: Příjemce dotace (vítězná obec/město) je povinen do 14 dní vyplnit formulář Specifikace dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2016 a odeslat tento formulář v elektronické podobě na emailovou adresu kristyna.valova@mpsv.cz nebo soutěž@mpsv.cz a rovněž zaslat vyplněný formulář s razítkem a podpisem starosty/ky nebo primátora/ky v listinné podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha.

Více na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.