26.08.2009

Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2009

V sobotu 12. září 2009 budou v Luhačovicích při příležitosti konání XVII. Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem – Luhačovice 2009“ vyhlášeni vítězové celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009.

V sobotu 12. září 2009 budou v Luhačovicích při příležitosti konání XVII. Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem – Luhačovice 2009“ vyhlášeni vítězové celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009.
V letošním roce se uskutečnil už 15. ročník této soutěže, jejímiž vyhlašovateli jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství.
Krajská kola se konala v průběhu května a června 2009. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 325 obcí. Nejvíce obcí (celkem 50) se o titul Vesnice roku utkalo v Královéhradeckém kraji, nejméně (celkem 12) v kraji Moravskoslezském.
Vítěz si tradičně odnesl zlatou stuhu, udělovány dále byly stuhy modré (za společenský život), bílé (za činnost mládeže), zelené (za péči a zeleň a životní prostředí) a oranžové (za spolupráci obce a zemědělského subjektu). Kompletní výsledky krajských kol si můžete prohlédnout zde.
Soutěže se mohli zúčastnit obce vesnického charakteru s maximálně 5 250 obyvateli, které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce.