13.01.2017

Vyhlášení výsledků soutěže a seminář Zelená informacím

Smyslem šestého ročníku soutěže Zelená informacím je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst České republiky. Cílem je rovněž motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

Zveme na vyhlášení výsledků soutěže a seminář Zelená informacím. Města, která se umístí na 1. až 15. místě, získají ocenění z rukou zástupce Svazu měst a obcí České republiky a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Konečné pořadí měst bude představeno na závěrečném setkání v prostorách Informačního centra OSN v Praze, které se bude odehrávat 19. ledna 2017 od 10:00 do 14:00 v prostorách Informačního centra OSN v Praze (adresa: Železná 24, 110 00 Praha 1).

Soutěž „Zelená informacím“, která je spolupořádána CI2, o. p. s., Informačním centrem OSN v Praze a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Soutěž probíhá pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky. Hodnotiteli soutěže jsou odborníci na zveřejňování zpráv o stavu životního prostředí z veřejného, akademického i soukromého sektoru. 

Pro přihlášení na akci prosím použijte on-line přihlašovací formulář.