13.10.2006

Vítězové soutěže Dobrá rada nad zlato

Národní vzdělávací fond (NVF) vyhodnotil soutěž Dobrá rada nad zlato a vybral tři nejlepší projekty zaměřené na podporu rozvoje zaměstnanosti v regionech. Patří mezi ně hned dva projekty, které přihlásil Moravskoslezský kraj, a to "Beskydy pro všechny" a "Získej práci - program podpory mobility pracovních sil". Třetím projektem je "Spirála" z kraje Vysočina. Mimořádné ocenění získal projekt "Inspirace pro inovace ve vzdělávání dospělých" z Prahy.

Národní vzdělávací fond (NVF) vyhodnotil soutěž Dobrá rada nad zlato a vybral tři nejlepší projekty zaměřené na podporu rozvoje zaměstnanosti v regionech. Patří mezi ně hned dva projekty, které přihlásil Moravskoslezský kraj, a to "Beskydy pro všechny" a "Získej práci - program podpory mobility pracovních sil". Třetím projektem je "Spirála" z kraje Vysočina. Mimořádné ocenění získal projekt "Inspirace pro inovace ve vzdělávání dospělých" z Prahy.

Projekt Beskydy pro všechny navazuje na trend podpory sociálního podnikání. V rámci iniciativy Evropské unie usiluje o vznik a rozvoj podniků s aktivitami zaměřenými na sociální sféru v Moravskoslezském kraji s důrazem na cestovní ruch ve Slezských Beskydech. Jeho cílem je zpřístupnit Beskydy jako turistický region i lidem s různými druhy handicapů. Uveďme dva konkrétní výstupy tohoto projektu. Byla vydána cestovní příručka pro osoby se zdravotním postižením, která obsahuje katalog 102 ubytovacích a restauračních objektů, popis turistických zajímavostí a výletní tipy v Těšínských Beskydách. Současně tento katalog hodnotí přístupnost pro různé typy zdravotního postižení. Dále byl připraven rekvalifikační kurz Jak založit a vést sociální podnik, který bude pilotně ověřen průběhu listopadu v Ostravě. Projekt Získej práci podporuje mobilitu pracovní síly z regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti do oblastí, kde existuje naopak nedostatek pracovních sil. Nabízí uchazečům o zaměstnání komplexní službu, která jim ulehčí rozhodování o možnosti vycestování za prací mimo region jejich trvalého bydliště.
Projekt Spirála reaguje na situaci, kdy mladí lidé s právě ukončením vzděláním, kteří chtějí vstoupit na trh práce, jsou často odmítáni kvůli nedostatečné praxi nebo minimální specializaci. Přeneseně lze říci, že účastník bude odborně růst ve směru spirály. Při pohybu po této hypotetické spirále bude procházet vzdělávacími aktivitami, spoluprací se zaměstnavatelem, vlastní přípravou a realizací odborné práce.
Soutěž Dobrá rada nad Zlato vyhlásila Inspirační databanka pro rozvoj lidských zdrojů TOPREGION.CZ při NVF s cílem zviditelnit existenci a činnost krajských rad pro rozvoj lidských zdrojů. Rady se podílejí na řešení problémů spojených se zaměstnaností, vzděláváním a všestranným působením na rozvoj lidského potenciálu. Soutěž má představit příklady z uvedené oblasti, které mohou sloužit jako inspirace pro další projekty.   

Do soutěže Dobrá rada nad zlato bylo nominováno celkem 49 projektů ze 13 krajů ČR. Na webových stránkách http://soutez.topregion.cz , kde jsou projekty vystaveny, jim dalo své hlasy celkem 2518 lidí.

-tz-