ílem je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

' /> Vesnice roku 2012

21.05.2012

Vesnice roku 2012

Přihláška a další důležité informace k soutěži, jejímž cílem je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Tento rok probíhá již osmnáctý ročník soutěže. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola postupuje za každý kraj  jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Hodnocené oblasti: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Cílem soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Přihlášku a veškeré informace týkající se soutěže naleznete na stránkách www. vesniceroku.cz

Svaz měst a obcí ČR je vyhlašovatelem soutěže společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství.