23.06.2009

V soutěži Cesty městy se letos utká rekordních 43 projektů

Zájem měst a obcí o zklidňování dopravy roste, letošního ročníku celostátní dopravní soutěže Cesty městy se účastní rekordní počet soutěžních projektů. Poprvé jsou v jednom ročníku zastoupeny všechny kraje ČR.

Zájem měst a obcí o zklidňování dopravy roste, letošního ročníku celostátní dopravní soutěže Cesty městy se účastní rekordní počet soutěžních projektů. Poprvé jsou v jednom ročníku zastoupeny všechny kraje ČR.

Soutěž, jejímž partnerem je také Svaz měst a obcí ČR, již po osmé vyhlásila Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy. Jejím cílem je propagovat zklidňování dopravy a kvalitní dopravní řešení uskutečněná v České republice, která se mohou stát inspirací pro další obce a města.

Dopravních řešení s cílem zvýšit bezpečnost dopravy a celkovou kvalitu života, u nás rok od roku přibývá. Města a obce tím reagují na problémy, které přináší prudký rozvoj automobilové dopravy. Po zkušenostech ze zahraničí tak i v ČR přibývá míst, kde využívají výhod dopravního zklidňování. „Letošních čtyřicet tři přihlášených dopravních projektů je v osmileté historii soutěže Cesty městy absolutním rekordem. Poprvé jsou také v soutěži zastoupeny všechny kraje. Nejvyšším počtem přihlášek, a to šesti, je zastoupen Olomoucký kraj, pět přihlášek dorazilo z Moravskoslezského kraje, následují kraje Středočeský, Ústecký a Liberecký se čtyřmi přihlášenými projekty. Třemi dopravními řešeními jsou reprezentovány kraje Karlovarský, Zlínský, Pardubický, Vysočina a Praha,“ uvedl Radek Patrný z Nadace Partnerství.

V červenci navštíví všechny soutěžní projekty odborná komise složená z dopravních odborníků, zástupců ministerstva dopravy, akademické sféry i neziskového sektoru. „Začátkem září vybere hodnotící komise na základě zjištěných informací vítězné projekty a nositele zvláštních cen. Výsledky soutěže Cesty městy slavnostně vyhlásíme 17. září 2009 v Krásné Lípě, která se stala jedním z výherců předchozího ročníku,“ popsal Radek Patrný.

Více informací o soutěži, včetně kompletní databáze dopravních řešení měst a obcí ČR z předchozích sedmi ročníků, je k dispozici na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty.