25.09.2021

V soutěži Architekt obci 2021 letos zvítězil tandem města Havlíčkův Brod s architektem Alešem Burianem

Soutěž Architekt obci opět ocenila příkladnou dlouhodobou spolupráci samosprávy a architekta. Cenu předala ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková v rámci slavnostního večera, který proběhl 21. září v rámci veletrhu FOR ARCH.

Odborná porota soutěže Architekt obci 2021 (Radka Vladyková – Svaz měst a obcí ČR, Petr Velička – Česká komora architektů, Josef Morkus – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Durdík – Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Jaromír Kročák – držitel ocenění Architekt obci 2020, Ivan Ryšavý – časopis Moderní obec) diskutovala o přínosu spolupráce pro rozvoj konkrétního sídla u těchto finalistů soutěže Architekt obci 2021:

  • Havlíčkův Brod a Ing. arch. Aleš Burian
  • České Budějovice a Ing. arch. Miroslav Vodák
  • Kolín a Ing. arch. MgA. David Mateásko
  • Orlová a Ing. arch. Ivan Wahla a Ing. arch. Tomáš Rusín.

Cílem soutěže Architekt obci je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby. „Jen pokud funguje dobře spolupráce mezi architekty, inženýry, investory a obcemi, může vznikat kvalitní výstavba,“ řekla Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí.

Cenu Architekt obci 2021 získal architekt Aleš Burian za dlouhodobou profesionální práci pro rozvoj města Havlíčkova Brodu, především pak kultivaci veřejných prostranství. Cenu za architekta přezvala zástupkyně předního brněnského ateliéru Burian-Křivinka Architects Natalia Polonyankina a místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Podle jeho názoru je „podstatou dobré spolupráce mezi obcí, architektem, ale třeba i památkáři a občany konstruktivní diskuse. Jen díky poctivé práci a erudici architekta Buriana a zároveň jeho roli schopného rétora a mediátora se podařilo prosadit zásadní změny ve tváři města“.

Porota odůvodnila ocenění Ing. arch. Aleše Buriana (*1956) těmito slovy: „Jeho působení započalo v Havlíčkově Brodě již v roce 2004. Veřejný prostor se od té doby dočkal realizace nových kvalitních přírodních povrchů, nového mobiliáře a vodních prvků, úpravy parku v bezprostřední návaznosti na historické centrum i nového dopravního uspořádání průjezdu centrem a optimalizace parkování. Za zmínku stojí i odvážné rozhodnutí k odstranění panelového domu z historické zástavby města, které je u nás v současné době ojedinělé. Dlouhodobá spolupráce a kultivace veřejných prostranství vytváří podmínky pro posílení vztahu obyvatel a návštěvníků Havlíčkova Brodu k městu samotnému, ale též výrazně podporuje další funkce centra. Synergicky jsou do společenského života zapojovány akce kulturně společenského charakteru, což prokazatelně přispělo k oživení náměstí, které se stalo pro občany hojně navštěvovaným centrálním prostorem. Oblibu našla také mobilní dřevěná sezónní scéna. Všemi těmito úpravami se zároveň následně zlepšila i atraktivita centra pro rozvoj obchodu a podnikání. Činnost architekta obsáhla v průběhu let i realizaci dalších záměrů města, jako např. rekonstrukci budovy Staré radnice, která slouží jako významný objekt s kulturním potenciálem pro pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních akcí v jedinečném historickém prostředí.“

Cenu, keramický tác, jež vítězové obdrželi, je stejně jako v minulém roce originálním výtvorem chráněné dílny Toulcův dvůr obecně prospěšné společnosti Envira. Tácy jsou opět ručně malované, a proto je každý z nich originálem. Ceny do soutěže zajistil Svaz měst a obcí.

Ocenění Architekt obci vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu se Svazem měst a obcí ČR, časopisem Moderní obec, Českou komorou architektů, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a společností ABF, a.s.

     

ZDROJ: TZ soutěže Architekt obci 2021, autor fotografií ze slavnostního ceremoniálu: Tomáš Dudek