24.08.2021

Uzávěrka soutěže "Úřad na cestě k rovnosti" prodloužena až do 25. září

Do soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“ o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže se můžete letos hlásit až do 25. září 2021.

Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Úřadem vlády vyhlásilo 1. července 2021 jubilejní již 15. ročník soutěže „Úřad na cestě k rovnosti“ o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže.

Tento ročník soutěže nese název „Příklady dobré praxe v době pandemie covid - 19 ve veřejné správě z hlediska rovnosti žen a mužů“ a je věnován tématu dopadů covidu-19 na ženy a muže a dobré praxi úřadů územní samosprávy v jejich prevenci a řešení.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské a krajské úrovni. Soutěž bude trvat  do 25. září 2021. Na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I., II. a III. typu a krajské úřady ) přihlášené úřady vyplní soutěžní dotazníky, které jsou vyvěšeny společně s vyhlášením soutěže na stránkách IVS a Ministerstva vnitra ČR a naleznete je i v příloze.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 9. listopadu 2021 na konferenci, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě. Registrace je možná na e-mailové adrese: J.Cas@institutpraha.cz

Součástí odborné části konference bude panelová diskuze se zástupci obcí, akademickým a neziskovým sektorem, Úřadem vlády ČR a Ministerstvem vnitra ČR. 

Oficiální pozvánku pořadatele naleznete v příloze níže.

ZDROJ: Institut pro veřejnou správu Praha