17.09.2012

Uherské Hradiště a Drmoul oceněny jako Evropská kvetoucí sídla

Porota evropské soutěže hodnotící květinovou výzdobu s důrazem na příznivé životní prostředí sídel a rozvoj funkční sídelní zeleně ocenila v letošním ročníku českého zástupce za města stříbrným oceněním a českého zástupce obcí bronzovým. Gratulujeme!

V pátek 14. září 2012 byl v belgickém městě Venlo slavnostním ceremoniálem vyhodnocen letošní ročník významné evropské soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Za Českou republiku soutěžilo město Uherské Hradiště a obec Drmoul. Český zástupce za města získal stříbrné ocenění a český zástupce vesnic obdržel bronz.

Mezinárodní soutěž Entente Florale Europe, ve volném překladu Evropská kvetoucí sídla, vyhlašuje nevládní nezisková organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage se sídlem v Bruselu. Projekt iniciovaly už roku 1975 dvě květinové velmoci - Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl od začátku kladen na květinovou výzdobu měst a obcí, i pořádek a čistotu v sídlech. Postupem času se zaměření soutěže rozšiřovalo o důraz na příznivé životní prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný společenský, kulturní a ekonomický život. Do soutěže je v současnosti zapojeno 12 evropských zemí, z nichž každá vysílá po jednom ze svých zástupců za obec a město.

Česká republika se soutěže účastní od roku 2002 za organizačního zajištění prostřednictvím občanského sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Spolku pro obnovu venkova. Finančně organizaci letošního ročníku podpořily dva kraje – Zlínský a Karlovarský.