05.11.2016

Titul Obec přátelská rodině za rok 2015 náleží sedmi obcím a městům

Letošního ročníku soutěže se účastnilo 37 obcí, které byly rozděleny podle počtu obyvatel do pěti kategorií. Mezi vítězné obce bude rozděleno šest milionů korun ve formě neinvestičních dotací pro realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni.

Letošního ročníku soutěže se účastnilo 37 obcí, které byly rozděleny podle počtu obyvatel do pěti kategorií. Mezi vítězné obce bude rozděleno šest milionů korun ve formě neinvestičních dotací pro realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni.
 

Vítězi za rok 2015 jsou:

  • Městys Dub
  • Věznice
  • Nové Hrady
  • Kouřim
  • Chrast
  • Valašské Meziříčí
  • Městská část Praha 8
     

Z pohledu rodinné politiky patří obce k nejdůležitějším aktérům, až na úrovni obcí je možné poznat potřeby rodin. Místní představitelé znají nejlépe místní podmínky a disponují širokou škálou kompetencí, které jim umožňují realizovat řadu prorodinných opatření. Ta by přitom měla klást důraz na vícegenerační pojetí rodiny a zahrnovat tak nejen potřeby dětí a rodičů, ale také prarodičů.

Vítězové předchozích ročníků peníze využili například na podporu nestátních neziskových organizací v příslušné obci/městě či příspěvkových organizací, které dále s obcí v realizaci projektu podpořeného z této dotace spolupracovaly. Dále pak na dovybavení dětských hřišť, zřízení dětských koutků nebo Family Pointů, zajištění seminářů/přednášek/workshopů na témata spojená s rodičovstvím a výchovou dětí, organizovaní akcí podporujících mezigenerační solidaritu apod.

Soutěž je každoročně vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. Soutěže se mohou účastnit všechny obce, města, statutární města a městské části z celé České republiky. Více informací o soutěži najdete na webových stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/14475.