29.05.2020

Stavba roku 2020

Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku 2020 a Stavba roku Středočeského kraje se blíží. Již jen do 10. 6. 2020 máte šanci registrovat svůj realizovaný projekt.

Nominace Stavby roku 2020 budou slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 10. září 2020.

Slavnostní vyhlášení výsledků Stavby roku 2020 se uskuteční ve čtvrtek 19. října 2020.

Přihlášky do obou soutěží zasílejte elektronicky do 10.6.2020 na email stavbaroku@stavbaroku.cz  

Více na: stavbaroku.cz a stavbaroku.cz/stredoceskykraj

Příjemné chvíle se STAVBOU ROKU 2020

Vám přejí vypisovatelé soutěže

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví