12.04.2017

Šťastné stáří očima dětí. Začíná osmý ročník celostátní výtvarné soutěže

Startuje celostátní výtvarná soutěž pro děti od předškolního věku do 15 let Šťastné stáří očima dětí, kterou vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Svazem měst a obcí ČR a Radou seniorů ČR. Záštitu nad tímto projektem převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Již osmým rokem probíhá celostátní výtvarná soutěž pro děti od předškolního věku do 15 let Šťastné stáří očima dětí, kterou vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Svazem měst a obcí ČR a Radou seniorů ČR. Záštitu nad tímto projektem převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Soutěž je rozdělena do následujících kategorií: výtvarná díla (rozdělení do tří skupin podle věku), kategorie fotografická (bez rozdílu věku), kategorie pro děti se zdravotním postižením (bez rozdílu věku). Novinkou je kategorie Tvoříme společně, která je určená pro společnou tvorbu dětí a seniorů (věk dítěte je v této kategorii omezen pouze horní hranicí 15 let). Soutěžní obrázky či fotografie mohou posílat školy i jednotlivci z celé České republiky. Budeme rádi, pokud tato soutěž nebude pro školy jen záležitostí výtvarnou, ale povede k zamyšlení dětí nad tím, co pro ně prakticky znamená stáří, jakou moudrost, jistotu, obohacení a lásku pro ně ztělesňují jejich prarodiče a další blízcí, a otevře mezi dětmi a učiteli diskuzi na toto téma.

Děti mohou svá díla (jednotlivě nebo prostřednictvím školy) zasílat na adresu Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR do 30. 6. 2017. Odborná komise pod vedením akademického malíře Kristiana Kodeta vybere vítěze jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení proběhne v Praze v rámci Týdne sociálních služeb ČR v říjnu 2017.

Bližší informace a pravidla naleznete v příloze nebo na webové stránce www.stastne-stari.cz.