27.08.2015

Soutěž Vesnice roku 2015 se blíží do finále. Hlasovat můžete i vy - v kategorii Cena veřejnosti

Kdo získá Cenu veřejnosti v soutěži Vesnice roku 2015? Hlasujte na stránkách http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez, a to do 18. září 2015.

Od 30. srpna až 5. září 2015 navštíví všech třináct finalistů krajských kol soutěže Vesnice roku 2015 hodnotitelská komise. Bude se tak konat celostátní kolo této tradiční akce.

Do hlasování se může zapojit i široká veřejnost, a to v kategorii Cena veřejnosti. Pro své favority můžete do 18. září 2015 hlasovat na stránkách http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez. Vyhlášení celkových výsledků prestižní soutěže Vesnice roku 2015 se uskuteční 19. září 2015 v Luhačovicích.

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.