05.03.2014

Soutěž Vesnice roku 2014 odstartovala

 úterý 4. března 2014 při příležitosti Dnů malých obcí v Praze byl slavnostně vyhlášen jubilejní 20. ročník soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže pro rok 2014 podepsali ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a za Svaz měst a obcí předseda Komory obcí Josef Bezdíček.

 úterý 4. března 2014 při příležitosti Dnů malých obcí v Praze byl slavnostně vyhlášen jubilejní 20. ročník soutěže Vesnice roku. Podmínky soutěže pro rok 2014 podepsali ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a za Svaz měst a obcí předseda Komory obcí Josef Bezdíček.

„Prostřednictvím soutěže se ukazuje, že venkov je příjemné místo k životu, místo, z kterého se neutíká,“ uvedla před vlastním aktem Věra Jourová. Připomněla také, že cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, ukázat jeho přednosti, ale také upozornit na význam venkova širokou veřejnost. Jindřich Šnejdrla, jako bodrý Moravan ze Vsetínska, zase ocenil, že soutěž velmi napomáhá spolkovému životu, a Eduard Kavala, který stál u samotného zrodu soutěže, připomněl její dvacetiletou historii. Uvedl, že soutěž je dnes v podstatě výkladní skříní Programu rozvoje venkova, je výsledkem toho nejlepšího, čím se obce mohou pochlubit. „Zapojením se do soutěže chceme ukázat, jací opravdu jsme, nejde tady jenom o peníze, i když na druhé straně je fajn, když je také o co hrát,“ konstatoval starosta Bělotína Eduard Kavala a kvitoval, že výši odměn se za úřednické vlády podařilo vrátit zpět a nedošlo k plánovanému krácení. Podle místopředsedy Svazu Josefa Bezdíčka dává soutěž obcím možnost ukázat se. Důraz přitom kladl na pospolitost občanů a dobře fungující služby. „Přál bych si, aby se do soutěže hlásilo co nejvíce vesnic,“ zakončil své vystoupení starosta Čermné nad Orlicí.

Dodejme, že do soutěže se mohou hlásit obce venkovského charakteru, které mají maximálně 7500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Obce jsou hodnoceny nejprve v krajském kole, poté v kole celostátním. Svaz má ve všech hodnotitelských komisích své zástupce. Přihlášky do soutěže je možné posílat do 30. dubna 2014. Podmínky soutěže najdete na www.vesniceroku.cz.