04.04.2016

Soutěž "Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem"

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže má za cíl monitoring a podporu zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Hlásit se do ní lze do 15. dubna 2016. (Foto: Ambro / FreeDigitalPhotos.net)

10. ročník soutěže Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem v roce 2016

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50 %, o.p.s., a Gender Consulting, s. r. o., již od roku 2007. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. V případě zájmu prosíme o odeslání vyplněného dotazníku do 15. dubna 2016.

Vyplněné dotazníky posílejte e-mailem na  adresu: stepanka.bergerova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: Ing. Štěpánka Bergerová, kancelář náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy, Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle: 974 817 401.

Výběrová komise v  květnu 2016 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům se uskuteční počátkem června 2016 na konferenci Rovné příležitosti, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi.