26.05.2014

Soutěž "Šťastné stáří očima dětí"

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s MPSV, MŠMT, SMO a Radou seniorů pořádá 5. ročník celostátní soutěže Šťastné stáří očima dětí. Práce do výtvarné soutěže mohou děti od předškolního věku do 15 let posílat do 30. června.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, Svazem měst a obcí ČR a Radou seniorů ČR pořádá již 5. ročník celostátní soutěže Šťastné stáří očima dětí. Jedná se o výtvarnou soutěž pro děti od předškolního věku do 15 let rozdělenou do 3 kategorií podle věku autora. Zvláštní kategorií je kategorie fotografická.

Soutěžní obrázky či fotografie mohou posílat školy i jednotlivci z celé České republiky. Soutěž by neměla být jen výtvarnou záležitostí, ale vést děti k zamyšlení nad tím, co pro ně znamená stáří, jakou moudrost, jistotu, obohacení a lásku ztělesňují prarodiče a další blízcí. Má také za cíl otevřít mezi dětmi a učitelem diskuzi na toto téma.

Děti mohou svá díla (jednotlivě nebo prostřednictvím školy) zasílat na adresu Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR do 30. června 2014. Odborná komise pod vedením akademického malíře Kristiana Kodeta vybere vítěze jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v Praze v rámci Týdne sociálních služeb ČR v říjnu 2014. Mimo jiné se ho zúčastní Michal Nesvadba, kterého děti znají například z pořadu Kouzelná školka.

Bližší informace a pravidla najdete na adrese: www.stastne-stari.cz.