13.04.2020

Soutěž "Přeměna odpadů na zdroje" prodloužena!

Ministerstvo průmyslu a obchodu po zvážení současné situace a vyhodnocení všech variant rozhodlo o rozložení 4. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“ do delšího časového intervalu s prodloužením termínu pro podání přihlášek do 31. března 2021.

Naše společnost se ocitla v situaci, která je pro nás všechny nová. Zajištění chodu ekonomiky, zdravotnictví, rodin a domácí výuky, podmínek pro podnikatele a především drobné živnostníky a celé řady dalších nezbytných činností pro fungování celého státu je nyní prioritou.

Po ukončení všech stávajících opatření a obnovení běžného života v naší zemi je potřeba všechny síly soustředit na vyrovnání ztrát ve všech oblastech a na všech úrovních.

Oběhové hospodářství, jehož nedílnou součástí je přeměna odpadů na zdroje, má obrovský dosud nevyužitý potenciál pro ekonomiku našeho státu, a proto soutěž  Přeměna odpadů na zdroje nerušíme, ale pouze odkládáme, resp. prodlužujeme dobu pro přihlašování Vašich zajímavých projektů a prací.

Od dnešního dne až do ukončení příjmu přihlášek budou na stránkách soutěže: www.druhotnasurovina.cz zveřejňovány příklady dobré praxe v různých oborech a oblastech, jak z tuzemských tak i zahraničních zdrojů. Mohou tak být inspirací pro všechny, kteří se do soutěže již rozhodli přihlásit, a také pro ty z vás, kteří se teprve nyní o soutěži dovídáte.

Startovací čára je tak pro všechny stejná, ať jste již přihlášeni, nebo budete svou účast v soutěži  zvažovat až později. Sledujte stránky soutěže, pokud vám to Vaše možnosti a čas dovolí, budeme na nich zveřejňovat i další související informace. 

Těšíme se na Vaše soutěžní projekty a práce a s těmi nejúspěšnějšími se setkáme na slavnostním vyhodnocení 4. ročníku soutěže ve Valdštejnském paláci v červnu 2021.