08.02.2018

Soutěž "Přeměna odpadů na zdroje"

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá nové cesty k šetrnému nakládání se zdroji a jejich opětovnému využívání. V soutěži oceňuje inspirativní projekty, které dávají druhotným surovinám další šanci. Příjem přihlášek je do 31. března 2018.

Ministerstvo průmyslu a obchodu letos vyhlásilo již druhý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Nový beton a malta vyrobené ze stavebního odpadu, víceúčelové desky z použitých kabelů, svatební šaty z plastu, originální oděv z gramofonových desek nebo iglú z roliček toaletního papíru – to jsou některé z projektů, které loni zabodovaly v soutěži.

Cílem soutěže je povzbudit velké firmy i drobné živnostníky, stavební firmy, obce i studenty, aby kreativně přemýšleli, jak použité materiály a suroviny či nefunkční výrobky znovu využít. Svaz je i letos partnerem akce a bude mít zástupce i v hodnotitelské komisi

Do soutěže se může přihlásit výrobní podnik, firma podnikající v oblasti stavebnictví, veřejná správa, studenti VŠ, žáci ZŠ, ZUŠ, organizace volnočasových aktivit, studenti SŠ, VOŠ a SOU. Téma pro všechny je stejné: využití druhotných surovin. Podrobné podmínky soutěže najdete zde.

Pro přihlášení je třeba vyplnit formulář, kde popíšete svůj projekt a připojíte fotodokumentaci, video nebo jiný formát, ve kterém prezentujete projekty a díla. Jejich konkrétní specifikaci najdete v přihlášce. Přihlášky se přijímají do 31. března 2018.

V každé kategorii budou vybrány tři nejlepší nápady, které budou odměněny věcnými a zážitkovými cenami na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže dne 15. června 2018 ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu České republiky.

Podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách https://druhotnasurovina.mpo.cz. 

Zdroj: MPO
Zveřejnila: Petra Kubařová, SMO ČR